top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
547
İnsan Papillomavirusu 16, 18 typing
UG yaxma
2 gün
547
Вирус папилломы человека  16,18 typing
УГ мазок
2 дня
548
İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen
UG yaxma
2 gün
548
Вирус папилломы человека высокий риск screen
абортный материал
2 дня
548
İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen
abort materialı
2 gün
548
Вирус папилломы человека высокий риск screen
УГ мазок
2 дня
549
İnsan Papillomavirusu aşağı risk 6, 11 typing
UG yaxma
2 gün
549
Вирус папилломы человека низкий риск 6, 11 typing
УГ мазок
2 дня
549RQG
Вирус папилломы человека высокий риск  14 генотип. количество
УГ мазок
V
549RQG
İnsan Papillomavirusu yuxarı risk 14 genotipləşmə kəmiyyət
UG yaxma
5-ci gün
bottom of page