top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
12
E2 Estradiol
qan
20
2 saat
14
HCG Xorionik Qonadotropin STAT (3-18 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2 saat
16
Progesteron (I-III trimestr)
qan
20
2 saat
22
α-Fetoprotein (14-19 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
23
β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2 saat
141
β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
142
Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
143
Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)
qan
25
2, 4, 6 günlər
174
İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik)
qan
70
6 gün
185
DUO-TEST (8-13 həftəlik hamiləlik)
qan
54
3 saat
186
TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)
qan
60
2, 4, 6 günlər
187
KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)
qan
130
6 gün
424
PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həftəlik hamiləlik)
qan
55
2, 4, günlər
425
PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı
qan
27
2 saat
426
Free β- HCG Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin
qan
27
2 saat
bottom of page