top of page
KOD
PROSEDUR ADI
QİYMƏT AZN
MPF
Membran üsulu ilə plazmaferez 1 seans
429
OZ-01
Ozonlaşmış 500,0 ml - 0,9% NaCl  məhlunun köçürülməsi 1 seans
25
PF-01
Sentrifuqa üsulu ilə plazmaferez 1 seans
48
OZ-03V
Uşaqlıq yolunun 500,0 ml ozonlaşmış 0,9% NaCl  məhlulu ilə yuyulması 1 seans
25
TF-02
Zülal korreksiyası preparatlar qiymətə daxil deyil  1 seans
20
TF-01
İmmunokorreksiya preparatlar qiymətə daxil deyil  1 seans
20
bottom of page