top of page
KOD
PROSEDUR ADI
QİYMƏT AZN
MPF
Membran üsulu ilə plazmaferez 1 seans
PF-01
Sentrifuqa üsulu ilə plazmaferez 1 seans
TF-01
İmmunokorreksiya preparatlar qiymətə daxil deyil  1 seans
TF-02
Zülal korreksiyası preparatlar qiymətə daxil deyil  1 seans
OZ-01
Ozonlaşmış 500,0 ml - 0,9% NaCl  məhlunun köçürülməsi 1 seans
OZ-03V
Uşaqlıq yolunun 500,0 ml ozonlaşmış 0,9% NaCl  məhlulu ilə yuyulması 1 seans
MPF
Мембранный плазмаферез 1 сеанс
PF-01
Плазмафереза методом центрифугирования 1 сеанс
TF-01
Имуннокоррекция препараты не включены в цену 1 сеанс
TF-02
Коррекция белка препараты не включены в цену 1 сеанс
OZ-01
Переливание озонированного 0,9% раствора NaCl 500,0 мл 1 сеанс
OZ-03V
Промывание матки озонированным раствором 0,9% NaCl 500,0 мл 1 сеанс
bottom of page