top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1008
Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları
qan
4-9 gün
1009
Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları; Mikrodelesiyalar
qan
4-9 gün
1008
Трисомии 13/18/21; Y Хромосома; Анеуплодии X/Y
кровь
4-9 дней
1009
Трисомии 13/18/21; Y Хромосома; Анеуплодии X/Y; Микроделеции
кровь
4-9 дней

NİPT test (Non-İnvasive Prenatal Testing) - haqqında ətraflı məlumat üçün 

bottom of page