top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1001

ALFA Talassemiya (21 mutasiya)

qan
30 gün
1001am

ALFA Talassemiya (21 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye

amnion maye
20 gün
1003

Qoşe Xəstəliyi (8 mutasiya)

qan
30 gün
1003am
Qoşe Xəstəliyi (8 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
20 gün
1005

Kongenital Adrenal Hiperplaziya (11 mutasiya)

qan
30 gün
1005am
Kongenital Adrenal Hiperplaziya (11 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
20 gün
1001
АЛЬФА Талассемия (21 мутация)
кровь
30 gün
1001am
АЛЬФА Талассемия (21 мутация) 16-18 недели беременности
амниотическая жидкость
20 gün
1003
Болезнь Гоше (8 мутаций)
кровь
30 gün
1003am
Болезнь Гоше (8 мутаций) 16-18 недели беременности
амниотическая жидкость
20 gün
1005
Конгенитальная (Врожденная) Адренальная Гиперплазия (11 мутаций)
кровь
30 gün
1005am
Конгенитальная (Врожденная) Адренальная Гиперплазия  (11 мутаций) 16-18 недели беременности
амниотическая жидкость
20 gün
bottom of page