top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
311
Qanın ümumi analizi+leykoformula (ESR daxil) mikroskopiya
qan
3 saat
311
Общий анализ крови + СОЭ + лейкоформула микроскопия
кровь
3 часа
314
Sidiyin ümumi analizi
sidik
3 saat
314
Общий анализ мочи
моча
3 часа
315
Nəcisin ümumi analizi
nəcis
4 saat
315
Общий анализ кала
кал
4 часа
322
Спермограмма автомат
сперма
2 часа
322
Spermoqramma avtomat
sperma
2 saat
323
Урогенитальный мазок микроскопия
УГ мазок
15:00
323
Urogenital yaxma mikroskopiya
UG yaxma
15:00
325
Проба Шуварского микроскопия
УГ мазок
2 часа
325
Şuvarski sınağı mikroskopiya
UG yaxma
2 saat
326
Определение демодекса микроскопия
биоматериал
1 час
326
Demodeksin təyini mikroskopiya
biomaterial
1 saat
328
Neçiporenko sınağı mikroskopiya
sidik
2 saat
328
Анализ мочи по Нечипоренко микроскопия
моча
2 часа
329
Микроскопия сока простаты
биоматериал
2 часа
329
Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya
biomaterial
2 saat
330
Spermanın morfologiyası Krüger üsulu ilə
sperma
1 gün
330
Морфология спермы по методу Крюгера
сперма
1 день
333
Калпротектин
кал
1 час
333
Kalprotektin
nəcis
1 saat
491
Бактериологический анализ и определение чувствительность к антибиотикам
кал
10 дней
491
Bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini
nəcis
10 gün
806
Малярия
кровь
1 час
806
Malyariya
qan
1 saat
807
Nəcisdə lyambliyanın təyini
nəcis
1 saat
807
Определение лямблий в кале
кал
1 час
808
Nəcisdə gizli qan təyini
nəcis
1 saat
808
Определение скрытой кровь в кале
кал
1 час
810
Наркотест № 5 скрин тест
моча
30 минут
810
Narkotest № 5 screen
sidik
30 dəqiqə
811
Helikobakter Pilori
nəcis
1 saat
811
Хеликобактер
кал
1 час
310b
Общий анализ крови + СОЭ
кровь
2 часа
310b
Qanın ümumi analizi (ESR daxil)
qan
2 saat
312b
ESR Eritrositlərin çökmə sürəti
qan
1 saat
312b
СОЭ Скорость оседания эритроцитов
кровь
1 час
313p
PLT Trombositlər
periferik qan
2 saat
313p
PLT Тромбоциты
периф.кровь
2 часа
313v
PLT Тромбоциты
кровь
2 часа
313v
PLT Trombositlər
qan
2 saat
315a
Перианальный соскоб микроскопия
биоматериал
2 часа
315a
Perianal sıyırıntı mikroskopiya
biomaterial
2 saat
317v
HGB Hemoqlobin
qan
1 saat
317v
HGB Гемоглобин
кровь
1 час
bottom of page