top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
325
Проба Шуварского микроскопия
УГ мазок
20
2 часа
811
Helikobakter Pilori
nəcis
15
1 saat
333
Калпротектин
кал
59
1 час
311
Общий анализ крови + СОЭ + лейкоформула микроскопия
кровь
15
3 часа
329
Микроскопия сока простаты
биоматериал
15
2 часа
322
Spermoqramma avtomat
sperma
35
2 saat
810
Наркотест № 5 скрин тест
моча
23
30 минут
313v
PLT Trombositlər
qan
8
2 saat
310b
Общий анализ крови + СОЭ
кровь
17
2 часа
313v
PLT Тромбоциты
кровь
8
2 часа
313p
PLT Trombositlər
periferik qan
8
2 saat
310b
Qanın ümumi analizi (ESR daxil)
qan
17
2 saat
806
Малярия
кровь
16
1 час
314
Sidiyin ümumi analizi
sidik
15
3 saat
328
Анализ мочи по Нечипоренко микроскопия
моча
14
2 часа
322
Спермограмма автомат
сперма
35
2 часа
330
Spermanın morfologiyası Krüger üsulu ilə
sperma
70.8
1 gün
315a
Перианальный соскоб микроскопия
биоматериал
15
2 часа
333
Kalprotektin
nəcis
59
1 saat
491
Bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini
nəcis
48
10 gün
323
Урогенитальный мазок микроскопия
УГ мазок
20
15:00
317
HGB Гемоглобин
кровь
8
1 час
317
HGB Hemoqlobin
qan
8
1 saat
810
Narkotest № 5 screen
sidik
30
30 dəqiqə
315a
Perianal sıyırıntı mikroskopiya
biomaterial
15
2 saat
326
Demodeksin təyini mikroskopiya
biomaterial
20
1 saat
808
Определение скрытой кровь в кале
кал
15
1 час
315
Nəcisin ümumi analizi
nəcis
16
4 saat
312b
ESR Eritrositlərin çökmə sürəti
qan
8
1 saat
811
Хеликобактер
кал
15
1 час
808
Nəcisdə gizli qan təyini
nəcis
15
1 saat
313p
PLT Тромбоциты
периф.кровь
8
2 часа
326
Определение демодекса микроскопия
биоматериал
20
1 час
329
Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya
biomaterial
15
2 saat
314
Общий анализ мочи
моча
15
3 часа
807
Определение лямблий в кале
кал
25
1 час
323
Urogenital yaxma mikroskopiya
UG yaxma
20
15:00
312b
СОЭ Скорость оседания эритроцитов
кровь
8
1 час
806
Malyariya
qan
16
1 saat
491
Бактериологический анализ и определение чувствительность к антибиотикам
кал
48
10 дней
328
Neçiporenko sınağı mikroskopiya
sidik
14
2 saat
311
Qanın ümumi analizi+leykoformula (ESR daxil) mikroskopiya
qan
15
3 saat
330
Морфология спермы по методу Крюгера
сперма
70.8
1 день
325
Şuvarski sınağı mikroskopiya
UG yaxma
20
2 saat
315
Общий анализ кала
кал
16
4 часа
807
Nəcisdə lyambliyanın təyini
nəcis
25
1 saat
bottom of page