top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1070

AZF-faktor Azoospermiya Faktoru Y xromosom Mikrodelesiyaları 15 region

qan
10 gün
1083

SMA Spinal Əzələ Atrofiyası SMN1,NAİP gen

qan
10 gün
1084

SMA newborn  Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası  SMN1, NAİP gen

qan
3 gün
1077

FMF   Ailəvi Aralıq Dənizi (26 mutasiya)

qan
10 gün
G126

ÇÖLYAK xəstəliyi DQ2,DQ8

qan
10 gün
G100

Beta-Talassemiya (12 Mutasiya)

qan
10 gün
G100am
Beta-Talassemiya (12 Mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
12 gün
G025

İrsi Hemokromatoz (3 Mutasiya)

qan
21 gün
G1085

Hematopoetik və limfoid toxuma şişlərinin skrininq diaqnozu JAK-2,MPL,CALR,CSF3R

qan
21 gün
G1086

Antikoaqulyant varfarin terapiyasının effektivliyi üçün genetik amillər (3 Mutasiya) CYP2C9,VKORC1

qan
21 gün
1082

İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya)

qan
10 gün
1082am
İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
12 gün
G004

Kistik Fibroz (18 mutasiya)

qan
10 gün
G004am
Kistik Fibroz (18 mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
12 gün
1070
AZF-faktor Фактор Азооспермии Микроделеции Y хромосомы 15 регионов
кровь
10 дней
1083
SMA Спинальная мышечная атрофия SMN1,NAİP ген
кровь
10 дней
1084
SMA newborn  Спинальная мышечная атрофия у новорожденных  SMN1,NAİP ген
кровь
3 дня
1077
FMF Семейная средиземноморская лихорадка/периодическая болезнь (26 мутаций)
кровь
10 дней
G126
Целиакия (глютеновая энтеропатия)  DQ2,DQ8
кровь
10 дней
G100
Бета талассемия (12 Mутаций)
кровь
10 дней
G100am
Бета талассемия (12 Mутаций) 15-18 неделя беременности
амниотическая жидкость
12 дней
G025
Наследственный гемохроматоз (3 Mутаций)
кровь
21 день
G1085
Скрининговая диагностика опухолей гемопоэтической и лимфоидной ткани JAK-2, MPL, CALR, CSF3R
кровь
21 день
G1086
Генетические факторы эффективности антикоагулянтной терапии CYP2C9,VKORC1
кровь
21 день
1082
Наследственная нейросенсорная несиндромальная тугоухость (глухота) (10 мутаций)
кровь
10 дней
1082am
Наследственная нейросенсорная несиндромальная тугоухость 15-18 неделя беременности
амниотическая жидкость
12 дней
G004
Муковисцидоз/кистозный фиброз (18 мутаций)
кровь
10 дней
G004am
Муковисцидоз/кистозный фиброз (18 мутаций) 15-18 неделя беременности
амниотическая жидкость
12 дней
bottom of page