top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
156
ASA Antispermal anticismlər
qan
30
hər gün
273
AFS Ig M Anti-Fosfolipid anticismləri Ig M
qan
25
hər gün
274
AFS Ig G Anti-Fosfolipid anticismləri Ig G
qan
25
hər gün
431
Anti-CCP Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər
qan
39
hər gün
461
SLE Qırmızı Qurd Eşənəyi
qan
18
2 saat
602
ANA-Screen Antinuklear anticismlər
qan
20
hər gün
604
Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM
qan
25
hər gün
606
Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG
qan
25
hər gün
638
AMA-M2 Antimitoxondrial M2 anticismlər
qan
20
hər gün
647
Anti-CL Kardiolipin Ig M
qan
20
hər gün
649
Anti-CL Kardiolipin Ig G
qan
20
hər gün
650
Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig M
qan
25
hər gün
652
Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig G
qan
25
hər gün
bottom of page