top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
321
Ana südündə anticismlərin təyini
ana südü
4 saat
316
Kumbs reaksiyası (düz)
qan
4 saat
316q
Kumbs reaksiyası (qeyri-düz)
qan
4 saat
318
Qan qrupu və RH-faktorun təyini
qan
1 saat
319
Qanda anti rezus-anticismlərin təyini
qan
4 saat
320
Qanda qrup-anticismlərin təyini
qan
4 saat
321
Определение антител в грудном молоке
груд. молоко
4 часа
318
Определение группы крови и резус фактора
кровь
1 час
320
Определение содержания антител к антигенам групп крови
кровь
4 часа
319
Определение содержания антител к резус-фактору
кровь
4 часа
316q
Проба Кумбса (непрямая)
кровь
4 часа
316
Проба Кумбса (прямая)
кровь
4 часа
bottom of page