top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
542RG
HBV Hepatit B virus genotipləşmə (A, B, C, D)
qan
118
4-cü gün
542R
HBV Hepatit B virus keyfiyyət
qan
50
4-cü gün
542RQ
HBV Hepatit B virus kəmiyyət
qan
90
4-cü gün
542RG
HBV Гепатит В вирус генотипирование (A, B, C, D)
кровь
118
IV
542R
HBV Гепатит В качество
кровь
50
IV
542RQ
HBV Гепатит В количество
кровь
90
IV
544RG
HCV Hepatit C virus genotipləşmə 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6
qan
100
3-cü gün
543R
HCV Hepatit C virus keyfiyyət
qan
60
3-cü gün
543RQ
HCV Hepatit C virus kəmiyyət
qan
120
3-cü gün
544RG
HCV Гепатит С генотипирование 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6
кровь
100
III
543R
HCV Гепатит С качество
кровь
60
III
543RQ
HCV Гепатит С количество
кровь
120
III
573R
HDV Hepatit D virus keyfiyyət
qan
75
4-cü gün
573RQ
HDV Hepatit D virus kəmiyyət
qan
100
4-cü gün
573R
HDV Гепатит D качество
кровь
75
IV
573RQ
HDV Гепатит D количество
кровь
100
IV
bottom of page