top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
542RG
HBV Hepatit B virus genotipləşmə (A, B, C, D)
qan
4-cü gün
542R
HBV Hepatit B virus keyfiyyət
qan
4-cü gün
542RQ
HBV Hepatit B virus kəmiyyət
qan
4-cü gün
542RG
HBV Гепатит В вирус генотипирование (A, B, C, D)
кровь
IV
542R
HBV Гепатит В качество
кровь
IV
542RQ
HBV Гепатит В количество
кровь
IV
544RG
HCV Hepatit C virus genotipləşmə 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6
qan
3-cü gün
543R
HCV Hepatit C virus keyfiyyət
qan
3-cü gün
543RQ
HCV Hepatit C virus kəmiyyət
qan
3-cü gün
544RG
HCV Гепатит С генотипирование 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6
кровь
III
543R
HCV Гепатит С качество
кровь
III
543RQ
HCV Гепатит С количество
кровь
III
573R
HDV Hepatit D virus keyfiyyət
qan
4-cü gün
573RQ
HDV Hepatit D virus kəmiyyət
qan
4-cü gün
573R
HDV Гепатит D качество
кровь
IV
573RQ
HDV Гепатит D количество
кровь
IV
bottom of page