top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
542R
HBV Hepatit B virus keyfiyyət
qan
50
4-cü gün
542RG
HBV Hepatit B virus genotipləşmə (A, B, C, D)
qan
118
4-cü gün
542RQ
HBV Hepatit B virus kəmiyyət
qan
90
4-cü gün
543R
HCV Hepatit C virus keyfiyyət
qan
60
3-cü gün
543RQ
HCV Hepatit C virus kəmiyyət
qan
120
3-cü gün
544RG
HCV Hepatit C virus genotipləşmə 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6
qan
100
3-cü gün
573R
HDV Hepatit D virus keyfiyyət
qan
75
4-cü gün
573RQ
HDV Hepatit D virus kəmiyyət
qan
100
5-ci gün
bottom of page