top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
39
Rubella virus IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
40
Rubella virus IgM
qan
20
2 saat
48
Sitomeqalovirus IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
49
Sitomeqalovirus IgM
qan
20
2 saat
420
Herpes Simplex Virusu II IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
421
Herpes Simplex Virusu I IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
422
HIV Ag-Ab
qan
22
2 saat
715
EBNA Epştein-Barr virusun nuklear antigeni IgG anticismləri
qan
22
hər gün
716
VCA Epştein-Barr virusu kapsid antigeni IgM anticismləri
qan
22
hər gün
717
VCA Epştein-Barr virusu kapsid antigeni IgG anticismləri
qan
22
hər gün
718
EA Epştein-Barr virusu erkən antigeni IgM anticismləri
qan
22
hər gün
719
EA Epştein-Barr virusu erkən antigenin IgG anticismləri
qan
23
hər gün
720
Measles virus IgG
qan
20
hər gün
721
Measles virus IgM
qan
20
hər gün
722
Mumps virus IgG
qan
18
hər gün
723
Mumps virus IgM
qan
18
hər gün
724
Varicella Zoster IgG
qan
22
hər gün
725
Varicella Zoster IgM
qan
22
hər gün
743
Herpes Simplex Virusu I IgM
qan
20
1, 3, 5 günlər
745
Herpes Simplex Virusu II IgM
qan
20
1, 3, 5 günlər
794
SARS-Cov-2 anti S1 total Ab
qan
19
hər gün
797
SARS-Cov-2 IgG
qan
15
hər gün
798
SARS-Cov-2 IgM
qan
12
hər gün
799
SARS-Cov-2 antigena qarşı anticismlər IgA
qan
25
hər gün
bottom of page