top of page
KOD
PROSEDUR ADI
QİYMƏT AZN
U-06
Birdöllü hamiləliyin müayinəsi abdominal və ya transvaginal
48
UD-01
Birtərəfli aşağı ətraf arterial-venoz doppleroqrafiyası
80
UD-02
Birtərəfli aşağı ətraf arterial doppleroqrafiyası
40
UD-03
Birtərəfli aşağı ətraf venoz doppleroqrafiyası
40
UD-03T
Birtərəfli aşağı ətraf venoz doppleroqrafiyası Tromboz
25
UD-04
Birtərəfli yuxarı ətraf arterial-venoz doppleroqrafiyası
50
UD-06
Birtərəfli yuxarı ətraf venoz doppleroqrafiyası
25
UD-06T
Birtərəfli yuxarı ətraf venoz doppleroqrafiyası Tromboz
20
UD-05
Birtərəfli yuxarı ətraf arterial doppleroqrafiyası
25
UD-08
Böyrək arteriyalarının doppleroqrafiyası
35
UA-11
Böyrəküstü vəzilər
25
TL-43U
CD diskin yazılması
10
U-04
Dominant follikul abdominal və ya transvaginal
18
UD-06F/4D
Dölün dopplero-fetometriyası 30 həftəlik hamiləlikdən başlayaraq  4D Real  Zaman Rejimi 
70
TL-44
Dölün üçölçülü rəngli şəklinin çəkilməsi
20
U-03
Ginekoloji müayinə abdominal və ya transvaginal
48
UD-06/4D
Hamiləliyin abdominal və ya transvaginal doppleroqrafiyası 4D Real  Zaman Rejimi
60
UP-10
Periferik limfa düyünləri
42
UP-07D
Qalxanabənzər vəzin doppleroqrafiyası
20
UP-07
Qalxanabəzər vəz
25
UD-09
Qaraciyər damarlarının doppleroqrafiyası
35
UA-01
Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi
48
UA-01k
Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz
55
UA-02
Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq
36
UD-10
Qarın aortasının doppleroqrafiyası
20
UA-03
Sidik kisəsi, böyrəklər
15
UA-03k
Sidik kisəsi, böyrəklər (kişilərdə prostat vəz)
25
UA-03/1
Sidik kisəsi, prostat vəz
25
UP-08
Süd vəziləri
42
UP-08D
Süd vəzilərinin doppleroqrafiyası
30
UP-09
Yumşaq toxuma
30
UD-07
Yuxu arteriyalarının doppleroqrafiyası
35
U-06Ç
Çoxdöllü hamiləliyin müayinəsi abdominal və ya transvaginal
71
bottom of page