top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
222
Askarida Lumbrikoides IgG
qan
17
1, 3, 5 günlər
238
Brucella IgM
qan
20
1, 3, 5 günlər
202
Brusella (abortus,melitensis,suis)
qan
12
2 saat
203
Brusella (abortus,melitensis,suis,canis) IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
204
Exinokokk granulosus IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
708
Helikobakter pylori IgA
qan
20
hər gün
709
Helikobakter pylori IgG
qan
20
hər gün
256
Listeria monocytogenes IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
258
Lyambliya intestinalis IgA
qan
17
1, 3, 5 günlər
260
Lyambliya intestinalis IgG
qan
17
1, 3, 5 günlər
259
Lyambliya intestinalis IgM
qan
17
1, 3, 5 günlər
213
Mikoplazma hominis IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
235
Mikoplazma hominis IgM
qan
20
1, 3, 5 günlər
267
Mycobacterium tuberculosis IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
266
Mycobacterium tuberculosis IgM
qan
20
1, 3, 5 günlər
712
Sifilis screen
qan
22
2 saat
263
Toksokara IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
37
Toksoplazma gondii IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
38
Toksoplazma gondii IgM
qan
20
2 saat
710
Treponema pallidum IgG
qan
20
hər gün
711
Treponema pallidum IgM
qan
20
hər gün
220
Ureaplasma Urealiticum IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
257
Ureaplazma urealyticum IgM
qan
20
1, 3, 5 günlər
208
Xlamidiya trachomatis IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
209
Xlamidiya trachomatis IgM
qan
20
2 saat
222
Аскарида Lumbrikoides IgG
кровь
17
I, III, V
202
Бруцелла (abortus,melitensis,suis)
кровь
12
2 часа
203
Бруцелла (abortus,melitensis,suis,canis) IgG
кровь
20
I, III, V
238
Бруцелла IgM
кровь
20
I, III, V
256
Листерия monocytogenes IgG
кровь
20
I, III, V
258
Лямблия intestinalis IgA
кровь
17
I, III, V
260
Лямблия intestinalis IgG
кровь
17
I, III, V
259
Лямблия intestinalis IgM
кровь
17
I, III, V
267
Микобактерия tuberculosis IgG
кровь
20
I, III, V
266
Микобактерия tuberculosis IgM
кровь
20
I, III, V
213
Микоплазма Hominis IgG
кровь
20
I, III, V
235
Микоплазма Hominis IgM
кровь
20
I, III, V
712
Сифилис screen
кровь
22
2 часа
263
Токсокара IgG
кровь
20
I, III, V
37
Токсоплазма gondii IgG
кровь
20
I, III, V
38
Токсоплазма gondii IgM
кровь
20
2 часа
710
Трепонема pallidum IgG
кровь
20
каждый день
711
Трепонема pallidumIgM
кровь
20
каждый день
220
Уреаплазма Urealiticum IgG
кровь
20
I, III, V
257
Уреаплазма urealyticum IgM
кровь
20
I, III, V
708
Хеликобактер pylori IgA
кровь
20
каждый день
709
Хеликобактер pylori IgG
кровь
20
каждый день
208
Хламидия trachomatis IgG
кровь
20
I, III, V
209
Хламидия trachomatis IgM
кровь
20
2 часа
204
Эхинококк Granulosus IgG
кровь
20
I, III, V
bottom of page