top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
432
AMH Anti-Müller Hormonu
qan
75
2 saat
12
E2 Estradiol
qan
20
2 saat
12
E2 Эстрадиол
кровь
20
2 часа
13
FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon
qan
20
2 saat
13
FSH Фолликулостимулирующий гормон
кровь
20
2 часа
15
LH Lüteinləşdirici Hormon
qan
20
2 saat
15
LH Лютеинизирующий гормон
кровь
20
2 часа
16
Progesteron
qan
20
2 saat
17
Prolaktin
qan
20
2 saat
5
TSH Tireotrop hormon
qan
14
3 saat
5
TSH Тиреотропный гормон
кровь
14
3 часа
18
Testosteron
qan
20
2 saat
432
Анти-Мюллеров гормон
кровь
75
2 часа
16
Прогестерон
кровь
20
2 часа
17
Пролактин
кровь
20
2 часа
18
Тестостерон
кровь
20
2 часа
bottom of page