top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
5
TSH Tireotrop hormon
qan
14
3 saat
12
E2 Estradiol
qan
20
2 saat
13
FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon
qan
20
2 saat
15
LH Lüteinləşdirici Hormon
qan
20
2 saat
16
Progesteron
qan
20
2 saat
17
Prolaktin
qan
20
2 saat
18
Testosteron
qan
20
2 saat
176
AMH Anti-Müller Hormonu
qan
75
2 saat
bottom of page