top of page
CGH

Array CGH üsulu – tam avtomatlaşdırılmış sistemdir.
İnsan xromosomlarının molekulyar kariotipləmə üsulunun universal həllidir!

Array CGH nədir?

Delesiya, mikrodelesiya, submikroskopik delesiya, mozaisizm, insersiya və s.

Xromosomlarda say və struktur dəyişikliyinin təyini

İnsan kariotipi ilə əlaqəli 600-dən çox genetik xəstəliklərin təyini

Genetik xəstəliklərin qarşısını almaq üçün cütlərin diaqnozu

İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik səbəblərinin araşdırılması

Uşaq xəstəliklərinin kariotipləmə ilə aşkarlanıb yetkin yaşda qarşısının alınması

İstifadə olunan materiallar:

Prenatal diaqnostika
- Amnion maye (16-18 həftə hamiləlik)
- Xorion xovu biopsiya materialı  (11-12 həftə hamiləlik)
- Göbək ciyəsi qanı  (20-24 həftə hamiləlik)

Postnatal diaqnostika
- Venoz qan
Abort materialı
- Fetal və ya plasental toxuma
FFPE toxuma
- 1 FFPE blok > 1 sm   fetal toxuma

3

bottom of page