top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
521
XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis
abort materialı
25
2 gün
521
XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis
UG yaxma
25
2 gün
520
XLAMİDOFİLA Chlamydophila pneumoniae
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
523
MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis
UG yaxma
25
2 gün
523RQ
MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis kəmiyyət
UG yaxma
27
2 gün
524
MİKOPLAZMA Mycoplasma genitalium
UG yaxma
25
2 gün
568
MİKOPLAZMA Mycoplasma pneumoniae
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
545
UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum
UG yaxma
25
2 gün
579RQ
UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum kəmiyyət
UG yaxma
27
2 gün
546
UREAPLAZMA Ureaplasma parvum
UG yaxma
25
2 gün
580RQ
UREAPLAZMA Ureaplasma parvum kəmiyyət
UG yaxma
27
2 gün
526
Ureaplazmaların fərqləndirilməsi U.ur., U.par.
UG yaxma
30
2 gün
531
QONOREYA Neisseria gonorrhoeae
UG yaxma
25
2 gün
532
TRİXOMONİAZ Trichomonas vaginalis
UG yaxma
25
2 gün
527
QARDNERELLYOZ Gardnerella vaginalis
UG yaxma
25
2 gün
567RQ
BAKTERİAL VAGİNOZ kəmiyyət
UG yaxma
65
2 gün
533RQG
KANDİDOZ genotip C.albicans+C.crusei+C.glabrata kəmiyyət
UG yaxma
35
2 gün
537R
TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii
qan
25
2 gün
537R
TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii
abort materialı
25
2 gün
537R
TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii
UG yaxma
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
qan
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
abort materialı
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
UG yaxma
25
2 gün
534
BRUSELLA Brucella spp
abort materialı
30
2 gün
534
BRUSELLA Brucella spp
qan
30
2 gün
541
HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses
qan
25
2 gün
541
HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses
abort materialı
25
2 gün
541
HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses
UG yaxma
25
2 gün
538
SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus
qan
25
2 gün
538
SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus
abort materialı
25
2 gün
538
SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus
UG yaxma
25
2 gün
550R
QIRMIZI MƏXMƏRƏK Rubella virus
qan
35
2 gün
536
VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex
qan
25
2 gün
536
VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
536
VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex
UG yaxma
25
2 gün
583PA
Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r
abort materialı
270
2 gün
796
Sars-Cov-2 Real-time
əsnəkdən yaxma
70
1 gün
bottom of page