top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
567RQ
BAKTERİAL VAGİNOZ kəmiyyət
UG yaxma
70
2 gün
534
BRUSELLA Brucella spp
qan
30
2 gün
534
BRUSELLA Brucella spp
abort materialı
30
2 gün
583PA
Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r
abort materialı
270
2 gün
583PA
Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r
абортный материал
270
2 дня
541
HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses
qan
25
2 gün
541
HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses
UG yaxma
25
2 gün
541
HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses
abort materialı
25
2 gün
533RQG
KANDİDOZ genotip C.albicans+C.crusei+C.glabrata kəmiyyət
UG yaxma
35
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
UG yaxma
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
abort materialı
25
2 gün
535R
LİSTERİYA Listeria monocytogenes
qan
25
2 gün
524
MİKOPLAZMA Mycoplasma genitalium
UG yaxma
25
2 gün
523
MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis
UG yaxma
25
2 gün
523RQ
MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis kəmiyyət
UG yaxma
27
2 gün
568
MİKOPLAZMA Mycoplasma pneumoniae
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
527
QARDNERELLYOZ Gardnerella vaginalis
UG yaxma
25
2 gün
550R
QIRMIZI MƏXMƏRƏK Rubella virus
qan
35
2 gün
531
QONOREYA Neisseria gonorrhoeae
UG yaxma
25
2 gün
796
Sars-Cov-2 Real-time
мазок из зева
70
1 день
796
Sars-Cov-2 Real-time
əsnəkdən yaxma
70
1 gün
538
SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus
abort materialı
25
2 gün
538
SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus
UG yaxma
25
2 gün
538
SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus
qan
25
2 gün
537R
TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii
abort materialı
25
2 gün
537R
TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii
qan
25
2 gün
537R
TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii
UG yaxma
25
2 gün
532
TRİXOMONİAZ Trichomonas vaginalis
UG yaxma
25
2 gün
546
UREAPLAZMA Ureaplasma parvum
UG yaxma
25
2 gün
580RQ
UREAPLAZMA Ureaplasma parvum kəmiyyət
UG yaxma
27
2 gün
545
UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum
UG yaxma
25
2 gün
579RQ
UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum kəmiyyət
UG yaxma
27
2 gün
526
Ureaplazmaların fərqləndirilməsi U.ur., U.par.
UG yaxma
30
2 gün
536
VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex
qan
25
2 gün
536
VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
536
VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex
UG yaxma
25
2 gün
520
XLAMİDOFİLA Chlamydophila pneumoniae
əsnəkdən yaxma
25
2 gün
521
XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis
abort materialı
25
2 gün
521
XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis
UG yaxma
25
2 gün
567RQ
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ количество
УГ мазок
70
2 дня
534
БРУЦЕЛЛА Brucella spp
абортный материал
30
2 дня
534
БРУЦЕЛЛА Brucella spp
кровь
30
2 дня
527
ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ Gardnerella vaginalis
УГ мазок
25
2 дня
541
ГЕРПЕС I,II Тип Herpes simplex viruses
УГ мазок
25
2 дня
541
ГЕРПЕС I,II Тип Herpes simplex viruses
абортный материал
25
2 дня
541
ГЕРПЕС I,II Тип Herpes simplex viruses
кровь
25
2 дня
531
ГОНОРЕЯ Neisseria gonorrhoeae
УГ мазок
25
2 дня
526
Дифференциация УРЕАПЛАЗМ U.ur., U.par.
УГ мазок
30
2 дня
533RQG
КАНДИДОЗ генотип C.albicans+C.crusei+C.glabrata количество
УГ мазок
35
2 дня
550R
КРАСНУХА Rubella virus
кровь
35
2 дня
535R
ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes
мазок из зева
25
2 дня
535R
ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes
абортный материал
25
2 дня
535R
ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes
кровь
25
2 дня
535R
ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes
УГ мазок
25
2 дня
524
МИКОПЛАЗМА Mycoplasma genitalium
УГ мазок
25
2 дня
523
МИКОПЛАЗМА Mycoplasma hominis
УГ мазок
25
2 дня
523RQ
МИКОПЛАЗМА Mycoplasma hominis количество
УГ мазок
27
2 дня
568
МИКОПЛАЗМА Mycoplasma pneumoniae
мазок из зева
25
2 дня
537R
ТОКСОПЛАЗМА Toxoplasma gondii
абортный материал
25
2 дня
537R
ТОКСОПЛАЗМА Toxoplasma gondii
УГ мазок
25
2 дня
537R
ТОКСОПЛАЗМА Toxoplasma gondii
кровь
25
2 дня
532
ТРИХОМОНИАЗ Trichomonas vaginalis
УГ мазок
25
2 дня
536
ТУБЕРКУЛЁЗ Mycobacterium tuberculosis complex
кровь
25
2 дня
536
ТУБЕРКУЛЁЗ Mycobacterium tuberculosis complex
мазок из зева
25
2 дня
536
ТУБЕРКУЛЁЗ Mycobacterium tuberculosis complex
УГ мазок
25
2 дня
546
УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma parvum
УГ мазок
25
2 дня
580RQ
УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma parvum количество
УГ мазок
27
2 дня
545
УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma urealyticum
УГ мазок
25
2 дня
579RQ
УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma urealyticum количество
УГ мазок
27
2 дня
521
ХЛАМИДИЯ Chlamydia trachomatis
УГ мазок
25
2 дня
521
ХЛАМИДИЯ Chlamydia trachomatis
абортный материал
25
2 дня
520
ХЛАМИДОФИЛА Chlamydophila pneumoniae
мазок из зева
25
2 дня
538
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС Cytomegalovirus
абортный материал
25
2 дня
538
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС Cytomegalovirus
кровь
25
2 дня
538
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС Cytomegalovirus
УГ мазок
25
2 дня
bottom of page