top of page
KOD
PROSEDUR ADI
QİYMƏT AZN
TL-43 ES
CD diskin yazılması
10
ES-21
CLO-test
23
ES-09
Endoskopik müayinələri narkoz ilə aparılması
50
ES-08
Endoskopik prosedurlarda müalicə həkiminin iştirakı
30
ES-01
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya
80
ES-02
Fibrorektosiqmoskopiya
59
ES-07
Fibrosistouretroskopiya
59
ES-06
Kolposkopiya
36
ES-05
Prosedur zamanı biopsiya materialın götürülməsi
15
ES-03
Soltərəfli fibrokolonoskopiya
80
ES-04
Total fibrokolonoskopiya
95
ES-20
Xırda poliplərin biopsiya maşası vasitəsi ilə çıxarılması
80
SH-08 ES
İmalə
20
bottom of page