top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
52
Anti-HBc HEPATİT B virusun core-antigenə qarşı anticismlər
qan
23
2 saat
423
Anti-HBc IgM HEPATİT B virusun core-antigenə qarşı anticismlər IgM
qan
23
2 saat
430
Anti-HBe HEPATİT B virusun e-antigenə qarşı anticismlər
qan
23
2 saat
51
Anti-HBs HEPATİT B virusun s-antigenə qarşı anticismlər
qan
23
2 saat
35
Anti-HEPATİT C
qan
22
2 saat
43
HAV IgM HEPATİT A
qan
20
2 saat
34
HBsAg HEPATİT B virusun s-antigeni
qan
20
2 saat
268
HDV HEPATİT D virusu IgG
qan
20
1, 3, 5 günlər
429
HbeAg HEPATİT B virusun e-antigeni
qan
23
2 saat
43
ГЕПАТИТ A HAV IgM
кровь
20
2 часа
52
ГЕПАТИТ Б Anti-HBc IgM Антитела к core-антигену
кровь
23
2 часа
430
ГЕПАТИТ Б Anti-HBe Антитела к е-антигену
кровь
23
2 часа
51
ГЕПАТИТ Б Anti-HBs Антитела к s-антигену
кровь
23
2 часа
34
ГЕПАТИТ Б HBsAg S-антиген вируса
кровь
20
2 часа
429
ГЕПАТИТ Б HbeAg E-антиген
кровь
23
2 часа
423
ГЕПАТИТ Б IgM Anti-HBc IgM Антитела к core-антигену
кровь
23
2 часа
268
ГЕПАТИТ Д HDV IgG
кровь
20
I, III, V
35
ГЕПАТИТ С - антитела
кровь
22
2 часа
bottom of page