top of page

HƏKİMLƏRİMİZ

Şöbə seçin
Гаджибейли Нармин

Врач генетической консультации

Гуламова Гюльнара

Невропатолог

Оджиев Сардар

Врач первичной консультации

Hacıbəyli Nərmin

Genetik məsləhət həkimi

Шамхалов Зохраб

Гастроэнтеролог

Ociyev Sərdar

İlkin məsləhət həkimi

Джафарова Арзу

Сонолог (УЗИ)

bottom of page