top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
F121
Daun sindromu-Trisomiya 21
qan
150
30 gün
F121am
Daun sindromu-Trisomiya 21 16-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
150
20 gün
F122am
Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sind. 16-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
200
20 gün
F122
Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sindromları
qan
200
30 gün
1124sp
Sperma FISH test Aneuploidiyalar 13,18,21,X/Y
sperma
150
20 gün
1123sp
Sperma FISH test Aneuploidiyalar X/Y və 21
sperma
150
20 gün
1124sp
Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий в 13,18,21,X/Y хромосомах
сперма
150
20 дней
1123sp
Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий по X/Y и 21 хромосоме
сперма
150
20 дней
1088
Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter
qan
200
30 gün
1088am
Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter 16-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
200
20 gün
1088am
Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер 16-18 нед. бер.
амниотическая жидкость
200
20 дней
1088
Triscore (X/Y/21)  Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер
кровь
200
30 дней
F125
Williams-Beuren sindrom
qan
200
30 gün
F125am
Williams-Beuren sindrom 16-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
200
20 gün
F125
Синдром Вильямса-Бойрена
кровь
200
30 дней
F125am
Синдром Вильямса-Бойрена 16-18 нед. бер.
амниотическая жидкость
200
20 дней
F121
Синдром Дауна-Трисомия 21
кровь
150
30 дней
F121am
Синдром Дауна-Трисомия 21 16-18 нед. бер.
амниотическая жидкость
150
20 дней
F122
Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау
кровь
200
30 дней
F122am
Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау 16-18 нед. бер.
амниотическая жидкость
200
20 дней
bottom of page