top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
980
Kariotipin Diaqnostikası
qan
165
35 gün
981
Kariotipin Diaqnostikası
abort materialı
250
30 gün
980
Определение Кариотипа
кровь
165
35 дней
981
Определение Кариотипа
абортный материал
250
30 дней
bottom of page