top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
425
PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı
qan
27
2 saat
426
Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin
qan
27
2 saat
159b
NAD Noradrenalin
sutkalıq sidik
95
6 gün
19b
C – Peptid
sutkalıq sidik
23
2 saat
125
NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid 
qan
40
2 saat
128
PCT Prokalsitonin
qan
40
2 saat
129
MacroPrl  Makroprolaktin
qan
30
3 saat
139
17 – OH  Progesteron
qan
23
2, 4, 6 günlər
141
β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
142
Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
143
Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)
qan
25
2, 4, 6 günlər
143
Total E3 Ümumi Estriol
qan
25
2, 4, 6 günlər
145
ADS Androstendion
qan
27
2, 4, 6 günlər
148
Free T Sərbəst Testosteron
qan
22
2, 4, 6 günlər
152
LDS Aldosteron
qan
34
2, 4 günlər
153
Renin
qan
39
2, 4 günlər
158
ADS Adrenalin
sutkalıq sidik
95
6 gün
158
ADS Adrenalin
qan
95
6 gün
159
NAD Noradrenalin
qan
95
6 gün
174
İnhibin A (15-20həftəlik hamiləlik)
qan
70
6 gün
174
İnhibin A
qan
70
4 gün
176
AMH Anti-Müller hormonu
qan
75
2 saat
179
IGF 1 İnsulinə bənzər Boy Hormonu
qan
35
2, 4 günlər
183
Anti-TSH Tireotrop hormonu reseptorlarına  qarşı  Auto anticismlər
qan
60
2 saat
184
HOMA-IR  İnsulinə qarşı Rezistentlik
qan
29
2 saat
185
DUO-TEST    (8-13 həftəlik hamiləlik)
qan
54
2 saat
186
TRIPLE TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)
qan
60
2, 4, 6 günlər
187
KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)
qan
130
6 gün
424
PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həf. hamiləlik)
qan
55
2, 4 günlər
1
Free T3  Sərbəst Triyodtironin
qan
14
2 saat
2
Free T4  Sərbəst Tiroksin
qan
14
2 saat
3
TotalT3 Triyodtironin
qan
14
2 saat
4
Total T4 Tiroksin
qan
14
2 saat
5
TSH Tireotrop hormon
qan
14
2 saat
7
TG Tireoqlobulin
qan
20
2 saat
8
Anti-TQ Tireoqlobulina  qarşı  Auto anticismləri
qan
20
2 saat
9
Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı  Auto anticismləri
qan
20
2 saat
10
Kortizol
qan
20
2 saat
11
DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat
qan
20
2 saat
13
FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon
qan
20
2 saat
14
HCG  Xorionik Qonadotropin STAT  (3-18 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2 saat
15
LH Lüteinləşdirici Hormon
qan
20
2 saat
16
Progesteron
qan
20
2 saat
17
PRL  Prolaktin
qan
20
2 saat
18
Testosteron
qan
20
2 saat
19
C – Peptid
qan
23
2 saat
20
İnsulin
qan
21
2 saat
21
Adrenokortikotrop Hormon
qan
30
2 saat
23
β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2 saat
29
Ferritin
qan
20
2 saat
bottom of page