top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCAR MÜD.
986
HLA II DRB1,DQB1,DQA1 II sinif HLA genlərinin tiplənməsi - 3 gen
qan
 7 gün
1023.3
HLA II DRB1,DQB1,DQA1,DPB1,DPA1 II sinif HLA genlərinin tiplənməsi - 5 gen
qan
7 gün
1029
HPA 1 a/b screen İnsan Trombosit Antigenləri
qan
7 gün
1030
HNA İnsan Neytrofil Antigeni
qan
28 gün
1017
KIR-HLAC KIR-HLA C genotipləmə
qan
28 gün
1018
HLA-C HLA lokus C
qan
28 gün
1019
KIR KIR typing
qan
28 gün
G1078
HLA B5/B51/B52 Behçet xəstəliyinin inkişafına meyilli genetik markerlərin hərtərəfli diaqnozu
qan
10 gün
G1079
HLA B5  Behçet xəstəliyinin genetik-sınaq testi
qan
10 gün
G1081
HLA B5/B52 Behçet xəstəliyi və Takayasu artritinin genetik markeri
qan
10 gün
G1080
HLA B5/B51 Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri
qan
10 gün
G987
HLA B27 Ankilozan spondilit - Bexterev xəstəliyi və Reiter sindromunun diaqnozu
qan
10 gün
1076
HLA B57 Abakavirə yüksək həssaslıq reaksiyasının inkişafının diaqnozu QİÇS-ın müalicəsi zamanı
qan
10 gün
986
HLA II DRB1,DQB1,DQA1 HLA типирование генов II класса - 3 гена
кровь
 7 дней
1023.3
HLA II DRB1,DQB1,DQA1,DPB1,DPA1 HLA типирование генов II класса - 5 гена
кровь
7 дней
1029
HPA 1 а/б скрининг Антигены тромбоцитов человека
кровь
7 дней
1030
HNA Антигены нейтрофилов человека
кровь
28 дней
1017
KIR-HLAC Генотипирование KIR-HLA C
кровь
28 дней
1018
HLA-C HLA локус C
кровь
28 дней
1019
KIR KIR типирование
кровь
28 дней
G1078
HLA B5/B51/B52 Комплексная диагностика генетических маркеров болезни Бехчета
кровь
10 дней
G1079
HLA B5  Генетический скрининг тест болезни Бехчета
кровь
10 дней
G1081
HLA B5/B52 Генетический маркер болезни Бехчета и артрита Такаясу
кровь
10 дней
G1080
HLA B5/B51 Генетический маркер высокого риска развития болезни Бехчета
кровь
10 дней
G987
HLA B27 Диагностика анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева) и синдрома Рейтера
кровь
10 дней
1076
HLA B57 Диагностика развития реакции гиперчувствительности на абакавир во время лечения СПИДа
кровь
10 дней
bottom of page