top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
718
EA Epştein-Barr virusu erkən antigeni IgM anticismləri
qan
hər gün
719
EA Epştein-Barr virusu erkən antigenin IgG anticismləri
qan
hər gün
719
EA Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр IgG
кровь
каждый день
718
EA Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр IgM
кровь
каждый день
715
EBNA Epştein-Barr virusun nuklear antigeni IgG anticismləri
qan
hər gün
715
EBNA Антитела к нуклеарному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG
кровь
каждый день
422
HIV Ag-Ab
qan
2 saat
421
Herpes Simplex Virusu I IgG
qan
1, 3, 5 günlər
743
Herpes Simplex Virusu I IgM
qan
1, 3, 5 günlər
420
Herpes Simplex Virusu II IgG
qan
1, 3, 5 günlər
745
Herpes Simplex Virusu II IgM
qan
1, 3, 5 günlər
720
Measles virus IgG
qan
hər gün
721
Measles virus IgM
qan
hər gün
722
Mumps virus IgG
qan
hər gün
723
Mumps virus IgM
qan
hər gün
39
Rubella virus IgG
qan
1, 3, 5 günlər
40
Rubella virus IgM
qan
2 saat
794
SARS-CoV-2 Антитела к спайковому (S1) белку
кровь
каждый день
797
SARS-Cov-2 IgG
qan
hər gün
798
SARS-Cov-2 IgM
qan
hər gün
794
SARS-Cov-2 anti S1 total Ab
qan
hər gün
799
SARS-Cov-2 antigena qarşı anticismlər IgA
qan
hər gün
799
SARS-Cov-2 Антитела к антигену SARS-Cov-2 IgA
кровь
каждый день
797
SARS-Cov-2 Антитела к антигену SARS-Cov-2 IgG
кровь
каждый день
798
SARS-Cov-2 Антитела к антигену SARS-Cov-2 IgM
кровь
каждый день
48
Sitomeqalovirus IgG
qan
1, 3, 5 günlər
49
Sitomeqalovirus IgM
qan
2 saat
717
VCA Epştein-Barr virusu kapsid antigeni IgG anticismləri
qan
hər gün
716
VCA Epştein-Barr virusu kapsid antigeni IgM anticismləri
qan
hər gün
717
VCA Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG
кровь
каждый день
716
VCA Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр IgМ
кровь
каждый день
724
Varicella Zoster IgG
qan
hər gün
725
Varicella Zoster IgM
qan
hər gün
720
Антитела к вирусу кори IgG
кровь
каждый день
721
Антитела к вирусу кори IgМ
кровь
каждый день
39
Антитела к вирусу краснухи IgG
кровь
I, III, V
40
Антитела к вирусу краснухи IgМ
кровь
2 часа
421
Антитела к вирусу простого герпеса I типа IgG
кровь
I, III, V
743
Антитела к вирусу простого герпеса I типа IgМ
кровь
I, III, V
420
Антитела к вирусу простого герпеса II типа IgG
кровь
I, III, V
745
Антитела к вирусу простого герпеса II типа IgМ
кровь
I, III, V
722
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG
кровь
каждый день
723
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgM
кровь
каждый день
48
Антитела к цитомегаловирусу IgG
кровь
I, III, V
49
Антитела к цитомегаловирусу IgМ
кровь
2 часа
724
Антитела к вирусу Varicella Zoster IgG
кровь
каждый день
725
Антитела к вирусу Varicella Zoster IgМ
кровь
каждый день
422
ВИЧ Ag-Ab
кровь
2 часа
bottom of page