top of page

Найдено 45 элементов по запросу «»

 • Şəfa Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi | ANA SƏHİFƏ | shafa.az

  HAQQIMIZDA ŞƏFA MDM Azərbaycanda ilk özəl tibb mərkəzlərindən biri kimi fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamışdır. ​ ŞƏFA MDM-in fəaliyyətinin əsas istiqaməti əhaliyə və tibb müəssisələrinə qabaqcıl diaqnostik laborator xidmətlər göstərməkdir. Zamanla sınaqdan çıxmış çoxillik iş təcrübəmiz və sertifikatlaşdırılmış yeni nəsl avadanlığı ilə təchiz olunmuş müasir yüksək texnologiyalı laboratoriyalarımız qısa vaxt ərzində geniş spektrli düzgün və dəqiq analizlərin aparılmasına imkan verir. Ətraflı Лабораторные тесты Лабораторные тесты проводящиеся квалифицированными врачами лаборантами на высокотехнологическом оборудовании Генетические тесты Генетические тесты проводящиеся квалифицированными врачами генетиками на высокотехнологическом оборудовании Лечебно-диагностические процедуры Лечебно-диагностические процедуры Врачи Наши врачи на страже Вашего здоровья XİDMƏTLƏR Оплата через MilliÖn На основании уникального кода Вы можете произвести оплату услуг ЛДЦ Шафа через терминал оплаты MilliÖn, на сайте www.million.az или через приложение MilliÖn. После оплаты услуг чек оплаты должен быть отправлен в ЛДЦ Шафа. ОПЛАТА УСЛУГ ГАЛЕРЕЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Şəfa əsas şöbə ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПИИ Şəfa terapiya ОТДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИКИ Şəfa genetika КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Şəfa laboratoriya РОБОТ.АВТОМАТ.ЛАБ.(РАЛ) Şəfa laboratoriya БИОХИМИЯ Şəfa laboratoriya РИФА Şəfa laboratoriya ПЦР ОБРАБОТКА Şəfa DNT ИММУНОГЕНЕТИКА Şəfa DNT МАЛЬДИТОФФ Şəfa PCR NGS Şəfa genetika CGH Şəfa genetika КАРИОТИПИРОВАНИЕ Şəfa genetika СИСТЕМА БОНУСОВ В ЛДЦ ШАФА существует 3 типа карт, из которых можно использовать только одну NIPT KART BONUS KART BONUS KART + СТРАХОВКА Страховые фирмы с которымы мы сотрудничаем Для регистрации услуг нужно подойти в отдел Страховки нашего центра имея при себе Паспорт и Страховой полис (С разрешения страховой фирмы). После прохождения услуг регистрационный лист выданный в отделе Страховки нашего центра должен быть возвращён в отдел Страховки. Ответы лабораторной диагностики можно получить в бумажном варианте в отделе Страховки или в электронном виде на указанный Вами E-mail. ЛИЦЕНЗИЯ И СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ Г.Зардаби 84/86 Баку, Азербайджан 012/055 448 38 11 012/055 448 38 12 012/055 448 38 13 070 448 38 15 Понедельник - Суббота 07:30 - 18:00 Воскресенье 09:00 - 15:00 office@shafa.az Адрес Контакты Время работы

 • ГЕНЕТИЧ. ЛАБОРАТОРИЯ | shafa.az

  ЭКСПРЕСС ПОИСК НАЗАД Комедии KOD ANALİZ ADI QİYMƏT AZN İCRA MÜD. G004 Kistik Fibroz (18 mutasiya) 10 gün G004am Kistik Fibroz (18 mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye 12 gün 1070 AZF-faktor Фактор Азооспермии Микроделеции Y хромосомы 15 регионов 10 дней 1083 SMA Спинальная мышечная атрофия SMN1,NAİP ген 10 дней 1084 SMA newborn Спинальная мышечная атрофия у новорожденных SMN1,NAİP ген 3 дня 1077 FMF Семейная средиземноморская лихорадка/периодическая болезнь (26 мутаций) 10 дней G126 Целиакия (глютеновая энтеропатия) DQ2,DQ8 10 дней G100 Бета талассемия (12 Mутаций) 10 дней G100am Бета талассемия (12 Mутаций) 15-18 неделя беременности 12 дней G025 Наследственный гемохроматоз (3 Mутаций) 21 день Page 1 of 13 МЕТОДЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ НДС вкючен в цены ЦИТОГЕНЕТИКА HLA KASP FISH MaldiToff SGD ArrayCGH StripAssay NGS Sanger Fraqment

 • ЛАБОРАТОРИЯ | shafa.az

  БЫСТРЫЙ ПОИСК НАЗАД НДС включен в цены КЛИНИКА ГЕМОСТАЗ БИОХИМИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ / ВИТАМИНЫ ОБЩИЕ ГОРМОНЫ ГОРМОНЫ / ЖЕНЩИНЫ ГОРМОНЫ БЕРЕМЕННЫЕ ОНКОМАРКЕРЫ ИММУНОЛОГИЯ АУТОИММУНЫЕ МАРКЕРЫ ГЕПАТИТЫ ГЕПАТИТЫ ПЦР ИНФЕКЦИИ ИНФЕКЦИИ ПЦР ПАПИЛЛОМА ВИРУС ПЦР ВИРУСЫ ИЗОСЕРОЛОГИЯ ПАТОГИСТОМОРФОЛОГИЯ Axtarış country_name Material Üsul Ümumi siyahı Kliniki testlər Hemostaz testləri Biokimya testləri Hormon testləri Onkomarkerlər İmmunoloji / Autoimmunoloji testlər Hepatitlər İnfeksiyalar / Viruslar İzoseroloji testlər Patohistomorfoloji testlər Page 1 of 3

 • Biokimya testləri | shafa.az

  НАЗАД Выберите материал KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 63b α-AMY α – Амилаза суточная моча 12 2 часа 63c Соотношение α – Амилаза/Креатинина кровь и моча 30 3 часа 64a α-AMY-P Панкреатическая амилаза моча 15 2 часа 69a TP Общий белок моча 10 2 часа 69b TP Общий белок суточная моча 10 2 часа 69m TP Общий белок спинно-мозговая жидкость 10 2 часа 78a Urea Мочевина моча 10 2 часа 78b Urea Мочевина суточная моча 10 2 часа 79b Urea bun Остаточный азот суточная моча 12 2 часа 80a CREJ Kреатинин моча 10 2 часа 80b CREJ Kреатинин суточная моча 10 2 часа 80c Клиренс эндогенного креатинина. Проба Реберга кровь и суточная моча 15 3 часа 81a UA Мочевая кислота моча 11 2 часа 81b UA Мочевая кислота суточная моча 11 2 часа 86 LDL Липопротеиды низкой плотности кровь 12 2 часа 89 BIL-T Общий билирубин кровь 10 2 часа 90 BIL-D Комбинированный билирубин кровь 10 2 часа 91 B.-Free Свободный билирубин кровь 10 2 часа 93 UIBC Железосвязывающая способность сыворотки кровь 12 2 часа 94 TRSF Трансферрин кровь 12 2 часа 103 VLDL Липопротеиды очень низкой плотности кровь 10 2 часа 104 Индекс атерогенности кровь 22 2 часа 105 Тропонин Т кровь 27 2 часа 109 CK Креатинфосфокиназа кровь 10 2 часа 120 CKL MB Креатинфосфокиназа МБ кровь 12 2 часа 124 Холинэстераза кровь 10 2 часа 126 cTn I Тропонин I кровь 24 2 часа 161 HCY Гомоцистеин кровь 50 2 часа 182 β2 Микроглобулин кровь 18 2 часа 374 Глюкозо -6 фосфатдегидрогеназа кровь 19 3 часа 379 Цистатин С кровь 45336 2 часа 805 Сахар скрин периф.кровь 3 30 минут 101p Глюкозотолерантный тест 2- порции кровь 50 4 часа 101z Глюкозотолерантный тест 4- порции кровь 90 5 часа 123a β2 Микроалбумин моча 24 2 часа 58a Gluk Глюкоза моча 6 2 часа 58b Gluk Глюкоза суточная моча 6 2 часа 59m Lakt Лактат спинно-мозговая жидкость 13 2 часа 63a α-AMY α – Амилаза моча 12 2 часа 58 Gluk Глюкоза кровь 4 2 часа 59 Lakt Лактат кровь 13 2 часа 60 AlaT Аланинаминотрансфераза кровь 10 2 часа 61 AsaT Aспартатаминотрансфераза кровь 10 2 часа 62 GGT γ – Гаммаглутамилтрансфераза кровь 10 2 часа 63 α-AMY α – Амилаза кровь 11 2 часа 64 α-AMY-P Панкреатическая амилаза кровь 12 2 часа 65 LİP Липаза кровь 12 2 часа 67 LDH Лактатдегидрогеназа кровь 10 2 часа 68 ALP Щелочная фосфатаза кровь 10 2 часа 69 TP Общий белок кровь 10 2 часа

 • Endoskopiya | shafa.az

  НАЗАД KOD PROSEDUR ADI QİYMƏT AZN ES-01 Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya ES-02 Fibrorektosiqmoskopiya ES-03 Soltərəfli fibrokolonoskopiya ES-04 Total fibrokolonoskopiya ES-05 Prosedur zamanı biopsiya materialın götürülməsi ES-06 Kolposkopiya ES-07 Fibrosistouretroskopiya ES-08 Endoskopik prosedurlarda müalicə həkiminin iştirakı ES-09 Endoskopik müayinələri narkoz ilə aparılması ES-20 Xırda poliplərin biopsiya maşası vasitəsi ilə çıxarılması ES-21 CLO-test SH-08 ES İmalə TL-43 ES CD diskin yazılması ES-01 Фиброэзофагогастродуоденоскопия ES-02 Фиброректосигмоскопия ES-03 Левосторонняя фиброколоноскопия ES-04 Полная фиброколоноскопия ES-05 Забор материала для биопсии во время процедуры ES-06 Кольпоскопия ES-07 Фиброцистоуретроскопия ES-08 Участие лечащего врача во время процедуры ES-09 Проведение эндоскопических исследований под наркозом ES-20 Удаление мелких полипов с помощью биопсийного инструмента ES-21 CLO-test SH-08 ES Клизма TL-43 ES Запись обследования на CD диск

 • NIPT bonus kartı | shafa.az

  НАЗАД НИПТ карта в ЛДЦ ШАФА Правила карты НИПТ -Карта бесплатная -Срок действия карты (1 год) -Картой может пользоваться только владелец карты -Скидка на общие лабораторные тесты -10% (исключение генетические анализы) -Диагностические процедуры - 10% -Скидки на генетические анализы не распространяются Правила пользования НИПТ картой: При прохождении регистрации медицинских услуг, приемное отделение ЛДЦ ШАФА, должно предоставить пациенту НИПТ карту. Если карта не предъявлена, скидка не предоставляется. Правила использования скидки: - Общие лабораторные анализы -10% - 10% скидка на диагностические процедуры. - Скидки на генетические анализы не распространяются В случае утери карты: - Оповестить ЛДЦ ШАФА по указанному номеру; - Четко ответить на вопросы работника приемного отделения; - Бонусная карта блокируется; - Владелец бонусной карты может подойти в ЛДЦ ШАФА с удостоверением личности и получить новую бонусную карту. Как узнать баланс накопленных бонусов на карте: - Подойти в ЛДЦ ШАФА к нашим сотрудникам. 070-448-38-15 mdm-shafa@mail.ru ​ В ЛДЦ ШАФА существует 3 типа карт, из которых можно использовать только одну.

 • NGS | shafa.az

  НАЗАД Выберите материал KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1008 Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları qan 4-9 gün 1009 Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları; Mikrodelesiyalar qan 4-9 gün 1008 Трисомии 13/18/21; Y Хромосома; Анеуплодии X/Y кровь 4-9 дней 1009 Трисомии 13/18/21; Y Хромосома; Анеуплодии X/Y; Микроделеции кровь 4-9 дней Для получения дополнительной информации о НИПТ - щелкните здесь >>>

 • Maldi Toff | shafa.az

  НАЗАД Выберите материал KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1047 Генетическая предрасположенность к тромбофилии MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C кровь 170 10 дней 1035 Определение генетического риска отслойки плаценты MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6 кровь 170 10 дней 1037 Определение генетического риска развития врождённых аномалий MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2 кровь 170 10 дней 1044 Определение генетических рисков развития неразвивающейся беременности MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF кровь 170 10 дней 1048 Определение генетических причин нарушений фолатного цикла MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII кровь 170 10 дней 1040 Определение риска развития преэклампсии и эклампсии (гестоза) MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3 кровь 170 10 дней 1065 Генетический риск отслойки хориона в 1 триместре беременности FVII,MTRR кровь 60 18 дней 1031 Генетические причины невынашивания беременности и внутриутробной смерти плода MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2 кровь 250 18 дней 1104 Прогноз эффективности терапии гепатита С IL28B кровь 80 18 дней 1090 Прогноз повышенной чувств. к препаратам ФСГ в рамках программ ЭКО и ВРТ AMH, AMHR2 кровь 60 18 дней ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ KOD GEN POLİMORFİZM MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1047.1 MTHFR(1) c.665 C>T, Ala222Val кровь 30 10 дней 1047.2 MTHFR(2) A1298C, c.1286A>C кровь 30 10 дней 1047.3 PAI-1 SERPINE 1, -675 5G>4G кровь 30 10 дней 1047.4 FII *97 G>A, G20210A кровь 30 10 дней 1047.5 FV Leyden R506Q, 1691G>A кровь 30 10 дней 1047.6 FV HR2 H1299R, His1299Arg кровь 30 10 дней 1048.7 FV Cambridge p.Arg334Thr; ARG306THR кровь 30 10 дней 1048.8 FV Seoul-2 c.5189A>G, Y1702C кровь 30 10 дней 1049.9 F13А1 c.103G>T (p.Val35Leu) кровь 30 10 дней

 • StripAssay | shafa.az

  НАЗАД Выберите материал KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1001 ALFA Talassemiya (21 mutasiya) qan 30 gün 1001am ALFA Talassemiya (21 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 20 gün 1003 Qoşe Xəstəliyi (8 mutasiya) qan 30 gün 1003am Qoşe Xəstəliyi (8 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 20 gün 1005 Kongenital Adrenal Hiperplaziya (11 mutasiya) qan 30 gün 1005am Kongenital Adrenal Hiperplaziya (11 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 20 gün 1001 АЛЬФА Талассемия (21 мутация) кровь 30 gün 1001am АЛЬФА Талассемия (21 мутация) 16-18 недели беременности амниотическая жидкость 20 gün 1003 Болезнь Гоше (8 мутаций) кровь 30 gün 1003am Болезнь Гоше (8 мутаций) 16-18 недели беременности амниотическая жидкость 20 gün 1005 Конгенитальная (Врожденная) Адренальная Гиперплазия (11 мутаций) кровь 30 gün 1005am Конгенитальная (Врожденная) Адренальная Гиперплазия (11 мутаций) 16-18 недели беременности амниотическая жидкость 20 gün

 • GCT test | shafa.az

  НАЗАД GENETIC COMPATIBILITY TEST for COUPLES (GCT) GCT тест определяет генетические наследственные заболевания которые передаются плоду от родителей Что должны знать генетически совместимые родители во время планирования беременности? На данный момент это единственный генетический тест который позволяет определить риск рождения ребенка с наследственными генетическими заболеваниями. Важно знать что обычное УЗИ и биохимический скрининг не дает информацию о существующих врожденных генетических заболеваниях. Почему GCT тест называется тестом совместимости ? На раннем сроке беременности или до беременности данный тест на совместимость проверяет 420 генов у пар, определяет наличие генетических заболеваний у носителей и на основании выявленных мутаций заранее рассчитывает вероятность рождения ребенка с генетическими отклонениями. Кто может сдать GCT тест? На раннем сроке беременности или до беременности если в анамнезе семьи есть генетические заболевания; Каждый человек является носителем минимум 8-ми генетических заболеваний. Во время планирования исскуственного оплодотворения и для определения здоровья будущего ребенка, если будут использованы свои генетические клетки,сперма донора или яйцеклетки донора то обязательно нужно выяснить носителем какого генетического заболевания является донор или сам человек; Для выяснения носителем каких генетических заболеваний является пара. Моногенные заболевания : Аутосомно-рецессивные и связанные с Х хромосомой генетические заболевания приводят к более тяжелым патологиям. На основании исследований было определено что синдром Дауна выявляется после рождения в 1 случае из 800, а при моногенном заболевании в 1 случае из 100. Соотношение распространенных моногенных заболеваний н а основании GCS теста: Cystic Fibrosis – 1/25 Spinal Muscular Atrophy – 1/50 Autosomal ressesive polycystic kidney disease – 1/70 Non-syndromic hereditary sensorineural hearing loss – 1/80 Mucopolysaccharidosis – 1/80 Sickle-cell anemia – 1/150 Gauchers disease – 1/200 Fragile-X syndrome – 1/250 Beta thalassemia –1/300 Что делать если в результате GCS теста выявилась геническая мутация ? Консультация с врачем Генетиком. Планирование естественной беременности под контролем врача Генетика путем пренатальной генетической диагностики или при помощи PGD - преимплатационной генетической диагностики отобрать здоровый эмбрион и с помощью IVF провести исскуственное оплодотворение.

 • Mikroelementlər / Vitaminlər | shafa.az

  НАЗАД Выберите материал KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 28 Витамин B12 кровь 20 2 часа 30 B9 Фолиевая кислота кровь 20 2 часа 41 Витамин Д кровь 47 2 часа 92 Fe Железо кровь 10 2 часа 95 Mg Магний кровь 10 2 часа 96 P Фосфор кровь 10 2 часа 97 Ca Кальций кровь 10 2 часа 100 Ca ion Кальций ионизированный кровь 13 2 часа 111 K Калий кровь 10 4 часа 112 Na Натрий кровь 10 4 часа 113 Cl Хлор кровь 10 4 часа 367 Zn Цинк кровь 15 3 часа 370 Cu Медь кровь 15 3 часа 111b K Калий суточная моча 10 4 часа 112b Na Натрий суточная моча 10 4 часа 113b Cl Хлор суточная моча 10 4 часа 367b Zn Цинк суточная моча 15 3 часа 97b Ca Кальций суточная моча 10 2 часа

 • Kliniki testlər | shafa.az

  Выберите материал НАЗАД KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 311 Общий анализ крови + СОЭ + лейкоформула микроскопия кровь 15 3 часа 314 Общий анализ мочи моча 15 3 часа 315 Общий анализ кала кал 16 4 часа 322 Спермограмма автомат сперма 35 2 часа 323 Урогенитальный мазок микроскопия УГ мазок 20 15:00 325 Проба Шуварского микроскопия УГ мазок 20 2 часа 326 Определение демодекса микроскопия биоматериал 20 1 час 328 Анализ мочи по Нечипоренко микроскопия моча 14 2 часа 329 Микроскопия сока простаты биоматериал 15 2 часа 330 Морфология спермы по методу Крюгера сперма undefined 1 день 333 Калпротектин кал 59 1 час 491 Бактериологический анализ и определение чувствительность к антибиотикам кал 48 10 дней 806 Малярия кровь 16 1 час 807 Определение лямблий в кале кал 25 1 час 808 Определение скрытой кровь в кале кал 15 1 час 810 Наркотест № 5 скрин тест моча 23 30 минут 811 Хеликобактер кал 15 1 час 310b Общий анализ крови + СОЭ кровь 17 2 часа 312b СОЭ Скорость оседания эритроцитов кровь 8 1 час 313p PLT Тромбоциты периф.кровь 8 2 часа 313v PLT Тромбоциты кровь 8 2 часа 315a Перианальный соскоб микроскопия биоматериал 15 2 часа 317v HGB Гемоглобин кровь 8 1 час

bottom of page