top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1071
DNT Fraqmentasiya – Halosperm test
sperma
7-10 gün
1072
Oxisperm test
sperma
7-10 gün
1071
Фрагментация ДНК – Галосперм тест
сперма
7-10 дней
1072
Оксисперм тест
сперма
7-10 дней
bottom of page