top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1047
Trombofiliyaya genetik meyillilik  MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C
qan
10 gün
1035
Plasentanın ayrılması genetik riskinin təyini  MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6
qan
10 gün
1037
Anadangəlmə qüsurların genetik riskinin təyini  MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2
qan
10 gün
1044
İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik risklərinin təyini MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF
qan
10 gün
1048
Folat dövrü pozğunluqlarının genetik səbəblərinin təyini MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII
qan
10 gün
1040
Preeklampsiya və eklampsiya (hestoz) riskinin təyini MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3
qan
10 gün
1065
Hamiləliyin ilk üç aylıq dövründə xorionun ayrılmasının genetik riski FVII,MTRR
qan
18 gün
1031
Hamiləliyin başa çatdırılmaması və dölün bətndaxili ölüm səbəbləri MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2
qan
18 gün
1104
Hepatit C terapiyasının effektivliyinin proqnozu IL28B
qan
18 gün
1090
IVF və ART çərçivəsində xəstələrin FSH dərmanlarına artan həssaslığının proqnozu AMH,AMHR2
qan
18 gün
1047
Генетическая предрасположенность к тромбофилии MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C
кровь
10 дней
1035
Определение генетического риска отслойки плаценты  MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6
кровь
10 дней
1037
Определение генетического риска развития врождённых аномалий  MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2
кровь
10 дней
1044
Определение генетических рисков развития неразвивающейся беременности MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF
кровь
10 дней
1048
Определение генетических причин нарушений фолатного цикла MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII
кровь
10 дней
1040
Определение риска развития преэклампсии и эклампсии (гестоза) MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3
кровь
10 дней
1065
Генетический риск отслойки хориона в 1 триместре беременности FVII,MTRR
кровь
18 дней
1031
Генетические причины невынашивания беременности и внутриутробной смерти плода MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2
кровь
18 дней
1104
Прогноз эффективности терапии гепатита С IL28B
кровь
18 дней
1090
Прогноз повышенной чувств. к препаратам ФСГ в рамках программ ЭКО и ВРТ AMH, AMHR2
кровь
18 дней

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ

KOD
GEN
POLİMORFİZM
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1047.1
MTHFR(1)
c.665 C>T, Ala222Val
qan
10 gün
1047.2
MTHFR(2)
A1298C, c.1286A>C 
qan
10 gün
1047.3
PAI-1
SERPINE 1, -675 5G>4G
qan
10 gün
1047.4
FII
*97 G>A, G20210A
qan
10 gün
1047.5
FV Leyden
R506Q, 1691G>A
qan
10 gün
1047.6
FV HR2
H1299R, His1299Arg
qan
10 gün
1048.7
FV Cambridge
p.Arg334Thr; ARG306THR
qan
10 gün
1048.8
FV Seoul-2
c.5189A>G, Y1702C
qan
10 gün
1049.9
F13А1
c.103G>T (p.Val35Leu)
qan
10 gün
1047.1
MTHFR(1) 
c.665 C>T, Ala222Val
кровь
10 дней
1047.2
MTHFR(2) 
A1298C, c.1286A>C 
кровь
10 дней
1047.3
PAI-1
SERPINE 1, -675 5G>4G
кровь
10 дней
1047.4
FII
*97 G>A, G20210A
кровь
10 дней
1047.5
FV Leyden
R506Q, 1691G>A
кровь
10 дней
1047.6
FV HR2
H1299R, His1299Arg
кровь
10 дней
1048.7
FV Cambridge
p.Arg334Thr; ARG306THR
кровь
10 дней
1048.8
FV Seoul-2
c.5189A>G, Y1702C
кровь
10 дней
1049.9
F13А1
c.103G>T (p.Val35Leu)
кровь
10 дней
bottom of page