top of page
KOD
PROSEDUR ADI
QİYMƏT AZN
ES-01
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya
ES-02
Fibrorektosiqmoskopiya
ES-03
Soltərəfli fibrokolonoskopiya
ES-04
Total fibrokolonoskopiya
ES-05
Prosedur zamanı biopsiya materialın götürülməsi
ES-06
Kolposkopiya
ES-07
Fibrosistouretroskopiya
ES-08
Endoskopik prosedurlarda müalicə həkiminin iştirakı
ES-09
Endoskopik müayinələri narkoz ilə aparılması
ES-20
Xırda poliplərin biopsiya maşası vasitəsi ilə çıxarılması
ES-21
CLO-test
SH-08 ES
İmalə
TL-43 ES
CD diskin yazılması
ES-01
Фиброэзофагогастродуоденоскопия
ES-02
Фиброректосигмоскопия
ES-03
Левосторонняя фиброколоноскопия
ES-04
Полная фиброколоноскопия
ES-05
Забор материала для биопсии во время процедуры
ES-06
Кольпоскопия
ES-07
Фиброцистоуретроскопия
ES-08
Участие лечащего врача во время процедуры
ES-09
Проведение эндоскопических исследований под наркозом
ES-20
Удаление мелких полипов с помощью биопсийного инструмента
ES-21
CLO-test
SH-08 ES
Клизма
TL-43 ES
Запись обследования на CD  диск
bottom of page