top of page
young-pregnant-woman-with-husband-son-fo

2019-cu ildən  Şəfa MDM

NİPT -Qeyri İnvaziv Prenatal skrininqinin diaqnostikasına başlayıb

NİPT test - döldə Daun sindromu və digər genetik xəstəliklərin inkişaf riskini təyin edir
 
 
 
 
Mərkəzimizdə NİPT testin üç paneli keçirilir
T21, T18, T13; Y xromosom təyini - 510 AZN
T21, T18, T13; Autosom aneuploidiyalar, Y xromosom
 - 850 AZN 
T21, T18, T13; Autosom aneuploidiyalar, Y xromosom; Mikrodelesiyalar* - 1290 AZN 

Testin  bütün mərhələləri ŞƏFA MDM-in laboratoriyasında aparılır.

Untitled-1.jpg

həkim-genetikin

məsləhəti

9-cu həftədən

başlayaraq

10 ml qan

cavab

4-9 iş günü

Autosom aneuploidiyalar 

T21 - Daun sindromu

T18 - Edvards sindromu

T13 - Patau sindromu

Turner sindromu - X monosomiya

Triple X sindromu - XXX

Kleinfelter sindomu - XXY

Jacob's sindromu - XYY

Y xromosom - Dölün təyini

Mikodelesiyalar

 

DiGeorge sindromu - 22q11

1p36 delesiya sindromu

Angelman/Praden-Willi - 15q11

Cri-du-Chat sindromu - 5p15

Wolf-Hirschhourn - 4p16.3

bottom of page