top of page

KOD

794

797

798

799

719

718

715

421

420

743

745

39

720

721

48

49

40

717

716

723

722

725

724

422

VİRUSLAR

ANALİZİN ADI

SARS-Cov-2   antiS1 total Ab

SARS-Cov-2   Ig G

SARS-Cov-2   Ig M

SARS-Cov-2   antigena qarşı  anticismlər IgA

EA  Epştein- Barr  virusu erkən antigenin   IgG anticismləri

EA Epştein  -Barr virusu erkən antigeni  IgM  anticismləri

EBNA  Epştein -Barr  virusu nuklear antigeni  IgG  anticismləri

HERPES Simplex Virusu I  IgG          

HERPES Simplex Virusu  II  IgG          

HERPES Simplex Virusu  I  IgM       

HERPES Simplex Virusu  II  IgM   

Rubella virus IgG

Measles virus IgG

Measles virus IgM

 SİTOMEQALOVİRUS IgG

 SİTOMEQALOVİRUS IgM

Rubella virus IgM       

VCA Epştein -Barr virusu kapsid antigeni  IgG  anticismləri

VCA Epştein- Bar  virusu  kapsid antigeni IgM    anticismləri       

Mumps virus  IgM

Mumps virus IgG

Varicella Zoster IgM

Varicella Zoster virus Ig G

HIV   Ag-Ab           

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

QİYMƏT AZN

19

15

12

25

23

22

22

20

20

20

20

20

18

18

20

20

20

22

22

18

18

22

22

22

bottom of page