top of page

HEPATİTLƏR

KOD

43

423

430

34

52

51

429

35

268

ANALİZİN ADI

HEPATİT A HAV IgM

Anti-HBc IgM HEPATİT B virusun core -antigenə qarşı  anticismlər Ig M

qan

qan

Anti-HBe HEPATİT B virusun e-antigenə qarşı  anticismlər

HBsAg  Hepatit B virusun s-antigeni

Anti-HBc  HEPATİT B virusun core -antigenə qarşı  anticismlər

qan

qan

qan

Anti-HBs  HEPATİT B virusun s-antigenə qarşı  anticismlər

qan

HbeAg HEPATİT B virusun e-antigeni

qan

Anti-HEPATİT C

qan

 HDV  HEPATİT D virusu  IgG

qan

QİYMƏT AZN

20

23

23

20

23

23

23

22

20

bottom of page