top of page

425

PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı

qan

27

128

PCT PROKALSİTONİN

40

qan

424

PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru 

55

qan

16

PROGESTERON

20

qan

138

PROGESTERON (I-III trimestr)

20

qan

17

PROLAKTİN

20

qan

32

PTH Parathormon

25

qan

153

RENİN

qan

39

42

SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin

28

qan

44

Sərbəst Testosteron İndeksi

36

qan

18

TESTOSTERON

qan

20

7

TG Tireoqlobulin

20

qan

143

Total E3 Ümumi Estriol

25

qan

143

Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)

25

qan

3

Total T3 Triyodtironin 

qan

14

4

Total T4 Tiroksin 

14

qan

186

TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)

60

qan

5

TSH Tireotrop hormon

14

qan

184

HOMA-IR  İnsulinə qarşı Rezistentlik

29

qan

bottom of page