top of page

148

1

2

426

13

141

23

14

50

125

179

174

174

20

10

187

15

129

159

Free T  Sərbəst Testosteron         

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Free T4 Sərbəst Tiroksin 

Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin    

FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon

β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

qan

qan

qan

qan

β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

HCG  Xorionik Qonadotropin STAT  (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

HGH Somatotrop  hormon

NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid 

qan

qan

IGF 1   İnsulinə bənzər Boy Hormonu

qan

 İnhibin A

qan

İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik)

qan

İnsulin

qan

Kortizol

qan

KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)

qan

LH Lüteinləşdirici Hormon

qan

Makroprolaktin

qan

NAD Noradrenalin

qan

sutkalıq sidik

22

14

14

27

20

20

20

20

30

40

35

70

70

21

20

130

20

30

95

95

bottom of page