top of page

KOD

75

379

374

62

58

72

74

85

59

67

86

65

101p

161

ANALİZİN ADI

CRP C-Reaktiv zülal

qan

Cys.C Cistatin C

qan

G- 6-PD  Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenazа     

GGT γ – QAMMAQLUTAMİLTRANSFERAZA

qan

qan

Gluk Qlükoza

qan

sidik, sutkalıq sidik

HAPT Haptoqlobin

qan

Hb A1C Qlikohemoqlobin

qan

HDL Yüksək Sıxlıqlı Lipoproteidlər

qan

Lakt Laktat

qan

onurğa-beyin mayesi

LDH Laktatdehidrogenaza

qan

LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

qan

LİP Lipaza

qan

Qlükozaya Tolerantlıq testi 2 porsiya 

qan

HCY Homosistein

qan

QİYMƏT AZN

11

14.20

19

10

4

6

12

25

10

13

13

10

12

12

50

50

bottom of page