top of page

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

ÜMUMİ SONOLOGİYA

UA-01

UA-01k

Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi

Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz

48

55

UA-02

UA-03

UA-03k

UA-03/1

UP-09

UP-10

UA-11

UP-07

UP-08

Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq

Sidik kisəsi, böyrəklər

Sidik kisəsi, böyrəklər    kişilərdə prostat vəz

Sidik kisəsi, prostat vəz

Yumşaq toxuma

Periferik limfa düyünləri

Böyrəküstü vəzilər

Qalxanabəzər vəz

Süd vəziləri

36

15

25

25

30

42

25

25

42

ÜMUMİ SONOLOGİYA DOPPLEROQRAFİYA

UP-07D

UP-08D

Qalxanabənzər vəzin    doppleroqrafiyası 

Süd vəzilərinin     doppleroqrafiyası 

20

30

ARTERİYALARIN və DAMARLARIN  DOPPLEROQRAFİYASI

UD-01

UD-02

UD-03

UD-03T

UD-04

UD-05

UD-06

UD-06T

UD-07

UD-08

UD-09

UD-10

Birtərəfli aşağı ətraf arterial-venoz     doppleroqrafiyası 

Birtərəfli aşağı ətraf arterial     doppleroqrafiyası 

Birtərəfli aşağı ətraf venoz     doppleroqrafiyası 

Birtərəfli aşağı ətraf venoz     doppleroqrafiyası      Tromboz

Birtərəfli yuxarı ətraf arterial-venoz     doppleroqrafiyası 

Birtərəfli yuxarı ətraf arterial     doppleroqrafiyası 

Birtərəfli yuxarı ətraf venoz     doppleroqrafiyası 

Birtərəfli yuxarı ətraf venoz     doppleroqrafiyası      Tromboz

Yuxu arteriyalarının    doppleroqrafiyası 

Böyrək arteriyalarının    doppleroqrafiyası 

Qaraciyər damarlarının     doppleroqrafiyası 

Qarın aortasının     doppleroqrafiyası 

80

40

40

25

50

25

25

20

35

35

35

20

GİNEKOLOGİYA

U-04

Dominant follikul     abdominal və ya transvaginal

18

U-03

Ginekoloji müayinə    abdominal və ya transvaginal

48

MAMALIQ

U-06

Birdöllü hamiləliyin müayinəsi     abdominal və ya transvaginal

48

U-06Ç

Çoxdöllü hamiləliyin müayinəsi     abdominal və ya transvaginal

71

REAL ZAMAN REJİMİNDƏ HAMİLƏLİYİN MÜAYİNƏSİ

UD-06/4D

UD-06F/4D

TL-43U

TL-44

Hamiləliyin abdominal və ya transvaginal     doppleroqrafiyası      4D Real  Zaman Rejimi

Dölün dopplero-fetometriyası  30 həftəlik hamiləlikdən başlayaraq  4D Real  Zaman Rejimi 

CD diskin yazılması

Dölün üçölçülü rəngli şəklinin çəkilməsi

60

70

10

20

bottom of page