top of page

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

YUXARI ƏTRAF SÜMÜKLƏRİNİN R-müayinəsi

R-29

R-31

R-34

R-36

R-38

R-40

Bazı sümüyü+çiyin oynağı     R-qrafiya / R-skopiya

Körğücük sümüyü     R-qrafiya

Dirsək oynağı     R-qrafiya / R-skopiya

Said sümükləri    R-qrafiya / R-skopiya

Mil bilək oynağı   R-qrafiya

Əl     R-qrafiya / R-skopiya

20

20

20

20

20

20

AŞAĞI ƏTRAF SÜMÜKLƏRİNİN R-müayinəsi

R-49

R-51

R-56

R-60

R-62

R-63

R-64

Çanaq     ümumi      R-qrafiya / R-skopiya    

Bud sümüyü+bud çanaq oynağı    R-qrafiya / R-skopiya

Diz oynağı    R-qrafiya / R-skopiya

Baldır sümükləri     R-qrafiya / R-skopiya

Topuq oynağı     R-qrafiya

 Pəncə     R-qrafiya 

Daban sümüyü     R-qrafiya 

25

30

20

20

20

20

20

MƏDƏ-BAĞIRSAQ SİSTEMİNİN R-müayinəsi

R-43

R-44

R-45

R-46

R-48

R-68

R-69

Qida borusu     

Mədə-bağırsaq   ümumi

Mədə onikibarmaq bağırsaq    

Yoğun bağırsaq

İrriqoskopiya

Qarın boşluğuna baxış     R-skopiya

Qarın boşluğuna baxış     R-qrafiya 

20

42.40

25.40

20

60

20

30

bottom of page