top of page

Üsul: MaldiToff

KOD

1047

1035

1037

1044

1048

1040

1065

1031

1104

1090

ANALİZİN ADI

Trombofiliyaya genetik meyillilik 
MTHFR, FII, FV, FV HR2, FV Cambridge, F13А1, PAI-1, FGB, MTR, MTRR, FVY1702C

Plasentanın ayrılması genetik riskinin təyini 
MTHFR, MTHFD1, FII, FV, FVII, PAI-1, ITGB3, ITGA2 (GPIA), AGTR1, NOS3, IL6

Anadangəlmə qüsurların genetik riskinin təyini 
MTHFR, MTHFD1, SLC19A1, MTRR, MTR, BHMT,FV, FII, ITGB3, GSTP1, EPHX1, CYP1A2

İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik risklərinin təyini
MTHFR, MTRR, FII, FV, FVII, PAI-1, IL10, IL6, CYP19A1, ESR1, TP53, VEGF

Folat dövrü pozğunluqlarının genetik səbəblərinin təyini
MTHFR, MTHFD1, SLC19A1, MTRR, MTR, BHMT, TCNII

Preeklampsiya və eklampsiya (hestoz) riskinin təyini
MTHFR, FII, FV, FVII, PAI-1, FGB, NOS3, AGT, AGTR1, GNB3

Hamiləliyin ilk üç aylıq dövründə xorionun ayrılmasının genetik riski  FVII, MTRR    

Hamiləliyin başa çatdırılmaması və dölün bətndaxili ölüm səbəbləri
MTHFR, MTHFD1, SLC19A1, MTRR, MTR, TCNII, FII, FV, FVII, F13А1, PAI-1, PAI-1, IL10, IL6, CYP19, ESR1, TP53, VEGF А, CYP1A2 

Hepatit C terapiyasının effektivliyinin proqnozu  IL28B     

Preeklampsiya və eklampsiya (hestoz) riskinin təyini
AMH, AMHR2 

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

KOD

GEN

POLİMORFİZMLƏR

İCRA m.

10 gün

QİYMƏT AZN

170

10 gün

170

10 gün

170

10 gün

170

10 gün

170

10 gün

170

18 gün

60

18 gün

250

18 gün

80

18 gün

60

İCRA m.

QİYMƏT AZN

TƏK POLİMORFİZMLƏR DİAGNOSTİKA 

1047.1

1047.2

1047.3

1047.4

1047.5

1047.6

1048.7

1048.8

1049.9

MTHFR (1) 

MTHFR (2) 

PAI-1 

FII 

FV Leyden

FV HR2 

FV Cambridge

FV Seoul-2

F13А1 

c.665 C>T, Ala222Val 

A1298C, c.1286A>C 

SERPINE 1, -675 5G>4G 

*97 G>A, G20210A

R506Q, 1691G>A

H1299R, His1299Arg 

p.Arg334Thr; ARG306THR 

c.5189A>G, Y1702C

c.103G>T (p.Val35Leu) 

qan

qan

qan

qan

10 gün

30

10 gün

30

10 gün

30

qan

qan

qan

qan

qan

qan

10 gün

30

10 gün

30

10 gün

30

10 gün

30

10 gün

30

10 gün

30

bottom of page