top of page

Üsul: KASP

QAN
AMNİON

KOD

1070

1083

1084

1077

G126

G100

G100am

G025

G1085

G1086

1082

1082am 

G004

G004am

ANALİZİN ADI

AZF-faktor   Azoospermiya Faktoru Y xromosom Mikrodelesiyaları   15 region

SMA   Spinal Əzələ Atrofiyası   SMN1, NAİP gen

SMA newborn  Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası  SMN1, NAİP gen

FMF   Ailəvi Aralıq Dənizi   26 mutasiya

ÇÖLYAK xəstəliyi   DQ2, DQ8

Beta-Talassemiya  12 Mutasiya

Beta-Talassemiya  12 Mutasiya     15-18 həftəlik dölyanı maye

qan

qan

qan

qan

qan

qan

amnion maye

İrsi Hemokromatoz   3 Mutasiya

Hematopoetik və limfoid toxuma şişlərinin skrininq diaqnozu 
JAK-2, MPL, CALR, CSF3R
   

qan

qan

İCRA m.

QİYMƏT AZN

10 gün

120

10 gün

3 gün

95

65

10 gün

10 gün

160

120

10 gün

120

12 gün

145

21 gün

95

21 gün

200

Antikoaqulyant varfarin terapiyasının effektivliyi üçün genetik amillər  3 Mutasiya
CYP2C9, VKORC1

İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq  10 Mutasiya 

İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya)   15-18 həftəlik dölyanı maye

Kistik Fibroz  18 mutasiya

Kistik Fibroz   (18 mutasiya)  15-18 həftəlik dölyanı maye

qan

21 gün

95

qan

amnion maye

qan

amnion maye

10 gün

120

12 gün

145

10 gün

120

12 gün

145

bottom of page