top of page

Üsul: StripAssay

QAN
AMNİON

KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

QİYMƏT AZN

1001

ALFA Talassemiya   21 mutasiya

qan

240

30 gün

1001am

ALFA Talassemiya (21 mutasiya)     16-18 həftəlik dölyanı maye 

amnion maye

250

20 gün

1003

Qoşe Xəstəliyi      8 mutasiya

qan

200

30 gün

1003am

Qoşe Xəstəliyi  (8 mutasiya)  16-18 həftəlik dölyanı maye 

amnion maye

210

20 gün

1005

Kongenital Adrenal Hiperplaziya    11 mutasiya

qan

240

30 gün

1005am

Kongenital Adrenal Hiperplaziya  (11 mutasiya) 16-18 həftəlik dölyanı maye

amnion maye

250

20 gün

bottom of page