top of page

Üsul: HLA diaqnostikası

KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

QİYMƏT AZN

986

HLA II DRB1, DQB1, DQA1     II sinif HLA genlərinin tiplənməsi - 3 gen

qan

150

 7 gün

1023.3

HLA  II DRB1,DQB1,DQA1,DPB1,DPA1     II sinif HLA genlərinin tiplənməsi - 5 gen

qan

7 gün

220

1029

1030

1017

1018

1019

G1078

G1079 

G1081

G1080

G987

HPA 1   a/b screen  İnsan Trombosit Antigenləri

HNA   İnsan Neytrofil Antigeni

KIR- HLAC    KIR-HLA C genotipləmə

HLA-C    HLA lokus C

KIR   KIR typing

HLA B5/B51/B52

Behçet xəstəliyinin inkişafına meyilli genetik markerlərin hərtərəfli diaqnozu 

HLA B5  Behçet Xəstəliyi Genetik - Sınaq Testi

HLA B5/B52   Behçet xəstəliyi və Takayasu artritinin genetik markeri

HLA B5/B51    Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri 

HLA B27    Ankilozan spondilit - Bexterev xəstəliyi və Reiter sindromunun diaqnozu  

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

7 gün

45

28 gün

125

28 gün

230

28 gün

105

28 gün

150

10 gün

170

10 gün

60

10 gün

60

10 gün

60

10 gün

80

1076

HLA B57   Abakavirə yüksək həssaslıq reaksiyasının inkişafının diaqnozu 

QİÇS-ın müalicəsi zamanı 

qan

10 gün

60

bottom of page