top of page

Üsul: FISH

QAN
AMNİON
SPERMA

KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

QİYMƏT AZN

F122

Daun, Turner, Klaynfelter, Triple X, Edvards, Patau sindromları

qan

160

30 gün

F122am

Daun, Turner, Klaynfelter, Triple X, Edvards, Patau sind.     16-18 həftəlik dölyanı maye

amnion maye

210

20 gün

F121

Daun sindromu - Trisomiya 21 

qan

140

30 gün

F121am

Daun sindromu - Trisomiya 21    16-18 həftəlik dölyanı maye 

amnion maye

150

20 gün

1088

Triscore (X/Y/21) Daun, Turner, Klaynfelter 

qan

150

30 gün

1088am

Triscore (X/Y/21) Daun, Turner, Klaynfelter    16-18 həftəlik dölyanı maye 

160

20 gün

amnion maye

30 gün

F125

Williams-Beuren sindrom 

qan

140

F125am

Williams-Beuren sindrom    16-18 həftəlik dölyanı maye 

amnion maye

20 gün

140

1123sp

Sperma FISH test   Aneuploidiyalar X/Y və 21   

sperma

100

20 gün

1124sp

Sperma FISH test   Aneuploidiyalar 13, 18, 21, X/Y 

sperma

120

20 gün

bottom of page