top of page

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

HİRUDOTERAPİYA     zəli ilə müalicə

HRT-01

HRT-02V

Hirudoterapiya    1 seans

Hirudoterapiya vaginal    1 seans

25

25

LAZER TERAPİYA     ESTETİK GİNEKOLOGİYA

SFG-01

SFG-02

SFG-03

SFG-03

SFG-05l

SFG-06h

SFD-07

SFD-08

SFD-08G

Pasiyentin lazer müalicəsinə hazırlığı     mütəxəssis rəyi ilə      1 seans

Stresslə əlaqəli sidiyin saxlanmaması     1 seans

Uşaqlıq yolunun prolapsı   1 seans

Eroziyanın müalicəsi     1 seans

Uşaqlıq boynunda kistaların müalicəsi     1 seans

Uşaqlıq boynunda kistaların müalicəsi     çoxsaylı     1 seans

Papillomaların yox edilməsi   1 seans     30 dəqiqə

Piqmentasiyanın müalicəsi     dəridə     1 seans

Piqmentasiyanın müalicəsi     genital zona     1 seans

20

150

150

100

60

90

45

20

100

bottom of page