top of page
side-view-pregnant-woman-home-with-mug-c

GENETİKADA YENİ İMKANLAR

Array CGH üsulu – tam avtomatlaşdırılmış sistemdir.

İnsan xromosomlarının molekulyar kariotipləmə üsulunun universal həllidir!

Array CGH nədir?

          Delesiya, mikrodelesiya, submikroskopik delesiya, mozaisizm, insersiya və s.    

          Xromosomlarda say və struktur dəyişikliyinin təyini    

          İnsan kariotipi ilə əlaqəli 600-dən çox genetik xəstəliklərin təyini    

         Genetik xəstəliklərin qarşısını almaq üçün cütlərin diaqnozu    

         İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik səbəblərinin araşdırılması    

         Uşaq xəstəliklərinin kariotipləmə ilə aşkarlanıb yetkin yaşda qarşısının alınması

       İstifadə olunan materiallar:

       Prenatal diaqnostika

       - Amnion maye (16-18 həftə hamiləlik)

       - Xorion xovu biopsiya materialı  (11-12 həftə hamiləlik)

       - Göbək ciyəsi qanı  (20-24 həftə hamiləlik)

       Postnatal diaqnostika

       - Venoz qan

       Abort materialı

       - Fetal və ya plasental toxuma

       FFPE toxuma

       - 1 FFPE blok > 1 sm  fetal toxuma

3

bottom of page