top of page

NİPT Test hansı patologiyaları aşkarlayır?

 

N 1008 - Trisomiyalar 13/18/21, Y xromsom təyini

 

Autosom aneuploidiyalar:

Trisomiya 21 - Daun sindromu

Trisomiya 18 - Edvards sindromu

Trisomiya 13 - Patau sindromu

 

Dölün cinsiyyətinin təyini - Y xromosom

 

 

N 1015 - Trisomiyalar 13/18/21, Y xromsom təyini, X/Y aneuploidiyaları

 

Autosom aneuploidiyalar:

Trisomiya 21 - Daun sindromu

Trisomiya 18 - Edvards sindromu

Trisomiya 13 - Patau sindromu

Cinsi xromosom aneuploidiyaları:

Turner sindromu - X monosomiya

Triple X sindromu - XXX

Kleinfelter sindromu - XXY
Jakob's sindromu - XYY

Dölün cinsiyyətinin təyini - Y xromosom

N 1009 - Trisomiyalar 13/18/21, Y xromsom təyini, X/Y aneuploidiyaları, Mikrodelesiyalar

 

Autosom aneuploidiyalar:

Trisomiya 21 - Daun sindromu

Trisomiya 18 - Edvards sindromu

Trisomiya 13 - Patau sindromu

Cinsi xromosom aneuploidiyaları:

Turner sindromu - X monosomiya

Triple X sindromu - XXX

Kleinfelter sindromu - XXY
Jakob's sindromu - XYY

Dölün cinsiyyətinin təyini - Y xromosom

Mikrodelesiyalar:

DiGeorge sindromu - 22q11

1p36 delesiya sindromu

Angelman / Prader Willi - 15q11
Cri-du-Chat sindromu - 5p15

Wolf-Hirschhorn sindromu - 4p16.3

bottom of page