top of page

NİPT Test qiymətləri

 

N 1008 - Trisomiyalar 13/18/21, Y xromsom təyini - 510 AZN

 

Autosom aneuploidiyalar:

Trisomiya 21 - Daun sindromu

Trisomiya 18 - Edvards sindromu

Trisomiya 13 - Patau sindromu

 

Dölün cinsiyyətinin təyini - Y xromosom

 

 

N 1015 - Trisomiyalar 13/18/21, Y xromsom təyini, X/Y aneuploidiyaları - 850 AZN

 

Autosom aneuploidiyalar:

Trisomiya 21 - Daun sindromu

Trisomiya 18 - Edvards sindromu

Trisomiya 13 - Patau sindromu

Cinsi xromosom aneuploidiyaları:

Turner sindromu - X monosomiya

Triple X sindromu - XXX

Kleinfelter sindromu - XXY
Jakob's sindromu - XYY

Dölün cinsiyyətinin təyini - Y xromosom

N 1009 - Trisomiyalar 13/18/21, Y xromsom təyini, X/Y aneuploidiyaları, Mikrodelesiyalar - 1290 AZN

 

Autosom aneuploidiyalar:

Trisomiya 21 - Daun sindromu

Trisomiya 18 - Edvards sindromu

Trisomiya 13 - Patau sindromu

Cinsi xromosom aneuploidiyaları:

Turner sindromu - X monosomiya

Triple X sindromu - XXX

Kleinfelter sindromu - XXY
Jakob's sindromu - XYY

Dölün cinsiyyətinin təyini - Y xromosom

Mikrodelesiyalar:

DiGeorge sindromu - 22q11

1p36 delesiya sindromu

Angelman / Prader Willi - 15q11
Cri-du-Chat sindromu - 5p15

Wolf-Hirschhorn sindromu - 4p16.3

Qeyd: Hamilə xanımların 1%-ində NİPT test işlənilməsi üçün fetal DNT çıxmaya biləır.

NİPT test verən pasiyentlərin 0.5-6%-ində nəticə alınmaya bilir ki, bu hallarda ödənilən məbləğ sahibinə geri qaytarılır.

Həmçinin nəticənin alınmasına iş zamanı yaranan daxili problemlər də (fors-major) səbəb ola bilər.

bottom of page