top of page

KLİNİKA material

KOD

312b

317

313

311

310b

806

325

323

315

333

807

808

811

491

810

328

314

326

329

315a

322

330

ANALİZİN ADI

ESR Eritrositlərin çökmə sürəti

HGB Hemoqlobin

PLT Trombositlər

periferik qan

Qanın ümumi analizi+leykoformula (ESR daxil)  mikroskopiya

Qanın ümumi analizi  (ESR daxil)

Malyariya

Şuvarski sınağı mikroskopiya

Urogenital yaxma mikroskopiya

Nəcisin ümumi analizi

Kalprotektin

Nəcisdə lyambliyanın  təyini

Nəcisdə gizli qan təyini

Helikobakter Pilori

Bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini 

Narkotest № 5 screen 

qan

qan

qan

qan

qan

qan

yaxma

yaxma

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

sidik

Neçiporenko sınağı mikroskopiya 

Sidiyin ümumi analiz

Demodeksin təyini mikroskopiya

Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya

Perianal sıyırıntının  mikroskopiya

Spermoqramma avtomat

Spermanın morfologiyası Krüger üsulu ilə

sidik

sidik

bioloji material

bioloji material

bioloji material

sperma

sperma

QİYMƏT AZN

8

8

8

13

17

16

20

20

15

59

25

15

15

48

23

14

15

20

15

15

35

70.80

bottom of page