top of page

KOD

520

568

535R

536

796

ANALİZİN ADI

XLAMİDOFİLA  Chlamydophila pneumoniae  

əsnəkdən yaxma

MİKOPLAZMA    Mycoplasma pneumoniae    

əsnəkdən yaxma

LİSTERİOZ   Listeria monocytogenes 

VƏRƏM     Mycobacterium tuberculosis complex  

əsnəkdən yaxma

əsnəkdən yaxma

Sars-Cov-2 Real-Time

əsnəkdən yaxma

QİYMƏT AZN

25

25

25

25

70

bottom of page