top of page

KOD

535R

534

541

537R

538

550R

536

ANALİZİN ADI

LİSTERİOZ   Listeria monocytogenes 

qan

BRUSELLYOZ   Brucella spp   

qan

HERPES I,II Tip   Herpes simplex viruses   

TOKSOPLAZMOZ Toxoplasma gondii

SİTOMEQALOVİRUS    Cytomegalovirus   

qan

qan

qan

QIRMIZI MƏXMƏRƏK    Rubella virus    keyfiyyət   

qan

VƏRƏM     Mycobacterium tuberculosis complex  

qan

QİYMƏT AZN

22

25

30

25

25

35

25

bottom of page