top of page

İZOSEROLOGİYA

KOD

316

316q

318

320

319

321

ANALİZİN ADI

Kumbs reaksiyası (düz)

Kumbs reaksiyası (qeyri-düz)

qan

qan

Qan qrupu və RH-faktorun təyini

Qanda qrup-anticismlərin təyini

qan

qan

Qanda anti rezus-anticismlərin təyini

qan

Ana südündə anticismlərin təyini 

ana südü

QİYMƏT AZN

25

25

7

25

25

12

PATOHİSTOMORFOLOGİYA

Bioloji material:  qan,  əsnəkdən yaxma,  sidik,  nəcis

KOD

406

407

408

ANALİZİN ADI

Biomaterialın sitoloji müayinəsi

bioloji material

PAPP-test Papanikolau testi

bioloji material

Biomaterialın Patohistoloji müayinəsi

bioloji material

QİYMƏT AZN

36

54

71

bottom of page