top of page

KOD

458

99

102

451

459

455

456

460

453

452

HEMOSTAZ

ANALİZİN ADI

APTV Aktiv Parsial Tromboplastin vaxtı

AT3 Antitrombin III

D-Dimer

Fb. Fibrinogen

HFMK Həll olunan fibrin-Monomer kompleksləri

qan

qan

qan

qan

qan

PT Protrombin vaxtı (INR, indeks)

Trombin vaxtı

TAV Trombositlərin Aqreqasiya vaxtı

Qanaxma müddəti 

qan

qan

qan

perifetik qan

QİYMƏT AZN

11

12

25

10

10

10

8

10

5

Qanın laxtalanma müddəti 

periferik qan

5

bottom of page